Jurian van der Ree | Berenschot

Junior consultant

Jurian van der Ree

Ik help gemeenten om het sociaal domein effectief te organiseren, zodat het werkt voor de mensen die het nodig hebben.
Afbeelding - Jurian van der Ree

Over Jurian

Het sociaal domein moet werken voor de mensen die het nodig hebben. Gemeenten, andere overheden en zorgorganisaties lopen in het effectief organiseren van het sociaal domein tegen allerlei vraagstukken aan. Sinds 2022 houd ik me bij Berenschot bezig met vraagstukken die de organisatie van het sociaal domein raken. Ik ben gedreven om gemeenten en zorgorganisaties te helpen in het samen inrichten en organiseren van het sociaal domein, zodat het ook echt werkt voor mensen die afhankelijk zijn van deze ondersteuning.

Met mijn ervaring als gemeenteraadslid en achtergrond in de gezondheidseconomie en filosofie kijk ik vanuit verschillende perspectieven: hoe kun je effectief organiseren, sturen en samenwerken in het sociaal domein? Maar ook: wat is eigenlijk goede ondersteuning en hoe sluit dat aan op de behoeften van mensen? Ik ben gedreven en nieuwsgierig en word enthousiast van complexe, maatschappelijk relevante vraagstukken.

Gerelateerde inzichten