Marc Dechesne, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Marc Dechesne

Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van bemiddeling en begeleiding van interim-managementopdrachten.
Afbeelding - Marc Dechesne

Over Marc

Opdrachtgevers en collega’s kennen mij als iemand die weet wat er voor nodig is om een interim-opdracht tot een succes te maken. Ik doe dat in sectoren waar organisaties de toegevoegde waarde van Berenschot herkennen. Essentieel daarvoor is dat er tussen klant, interim manager en adviseur een relatie is op basis van wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen moet je elke keer weer verdienen door de oprechte interesse in mens en organisatie.

Zoals bij alle tijdelijke functies, kijk ik goed naar de achtergrond en relevante kennis van de interimmer, maar is mijn ervaring dat in veel situaties de soft skills even zo belangrijk zijn om snel verbinding met de organisatie te krijgen en daardoor als manager effectief te kunnen zijn. Als interim-manager kun je niet in de (directie)kamer blijven zitten. Je moet kennisnemen van wat er op de werkvloer en in de verschillende lagen van de organisatie speelt, zodat je de ambitie of ‘pijn’ van de organisatie goed kent.

Als bureau kennen we de valkuilen voor de interimmer. Want vaak blijkt een opdracht complexer te zijn dan aanvankelijk gedacht. Ik houd er rekening mee tijdens de selectie van kandidaten dat de interim-manager die ik voorstel op dit soort situaties is voorbereid en koersvast blijft, zodat de voortgang van de opdracht niet in gevaar komt.

Bij Berenschot staat de interim-manager er nooit alleen voor. Naast dat het draait om een goede samenwerking tussen organisatie en interim-manager kan Berenschot als bureau meerwaarde leveren, zowel rond de managerial als de meer vakinhoudelijke aspecten. Als bepaalde knowhow nodig is, denk bijvoorbeeld aan benchmarks om de keuze tussen verschillende scenario’s te objectiveren, dan hebben wij die kennis in huis. Daarnaast ondersteunen we de interimmer door op kruispunten of bij dilemma’s als schaduwmanager bepaalde alternatieven tegen het licht te houden. Daar zijn wij voor: in keuzeprocessen zaken op een rijtje zetten en de goede afweging maken. Doen wat er toe doet, voor interimmer én opdrachtgever.

Gerelateerde inzichten