Peter Kuiperij, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Peter Kuiperij

Met een pragmatische, maar wetenschappelijk onderbouwde aanpak, help ik organisaties om zichzelf op de juiste wijze in te richten.
Afbeelding - Peter Kuiperij

Over Peter

Een goede strategie is belangrijk, maar pas wanneer deze in structuren is ingebed kan je de gewenste resultaten verwachten. En een gezonde organisatiecultuur ontstaat niet zomaar, maar is het gevolg van structurele zaken zoals: wie is waarvoor verantwoordelijk, waar stuur je op, wie trekt er aan de touwtjes?

De afgelopen 14 jaar heb ik mij gespecialiseerd in complexe verandertrajecten die direct gerelateerd zijn aan strategische doelstellingen van organisaties. Hierbij heb ik in vrijwel alle sectoren gewerkt en kan daardoor inzichten vanuit verschillende perspectieven combineren.

Organisatieontwerp en -inrichting zijn een cruciale stap in de realisatie van de doelen van een organisatie. Wie worden er verantwoordelijk voor welke doelen en werkzaamheden? Wat zijn de doelen die we aan afdelingen, teams en medewerkers meegeven? Hoe zorgen we ervoor dat we snel de juiste besluiten kunnen nemen? Hoe stellen we medewerkers in staat om een duidelijke bijdrage te leveren aan de gezamenlijke doelen?

Door middel van een gestructureerde aanpak, in nauwe samenwerking met de direct betrokkenen in uw organisatie help ik om tot passende oplossingen te komen voor unieke vraagstukken.

Gerelateerde inzichten