Digitalisering en innovatie in werkprocessen | Berenschot

Dienst

Digitalisering en innovatie in werkprocessen

Optimaal profiteren van digitale innovatie om uw organisatie op voorsprong te zetten.

De wereld van digitale innovatie staat nooit stil. Aan uw organisatie de uitdaging om door deze constante digitale disruptie heen te navigeren, en innovaties tot een succes te maken. Hoewel innovatie kansen biedt, is het voor veel organisaties nog bijzonder lastig om van digitale innovatie een dagelijkse routine te maken.

Wij helpen u kansen voor digitale innovatie in uw organisatie te identificeren, te ontwikkelen en te implementeren. Dit doen wij door gebruik te maken van onze brede kennis en expertise op het gebied van nieuwe technologieën, data en nieuwe manieren van werken. Zo helpen we u volledig gebruik te maken van de kansen die digitalisering en innovatie met zich mee brengen.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Vaststellen van een innovatiestrategie

Wij helpen u bij het bepalen van uw innovatiestrategie vanuit de behoefte en ambitie van uw organisatie en bedenken hier passende technische oplossingen bij. Ook kunnen we ondersteunen bij de ontwikkeling van een concreet plan van aanpak waarmee uw strategie wordt omgezet naar concrete acties.

Advies bij ontwikkelen van bestuurlijke en ambtelijke arrangementen

Innoveren vereist samenwerken, veel vraagstukken houden zich niet aan de grenzen van organisaties. De waardevolste innovaties vinden dan ook plaats in de keten, in samenwerking met uw stakeholders. Zo kan bijvoorbeeld het delen van data in de keten veel onverwachte inzichten opleveren. Maar samenwerking gaat niet vanzelf. Het vereist afspraken over de randvoorwaarden, kosten en opbrengsten. We helpen u bij het opstellen daarvan.

Begeleiding bij veranderen van werkprocessen

Wij begeleiden u bij de aanpassing van uw werkprocessen. Dat doen we met advies bij het opnemen van methodieken zoals agile, scrum en design thinking. Ook geven we trainingen op het gebied van datagedreven werken.

Het juiste product ontwerpen

Samen met u ontwerpen we digitale en innovatieve producten en diensten die aansluiten bij uw behoeftes en ambities. Hiervoor passen we onder andere design thinking methodes toe zoals ‘customer journey’s’ en ‘use cases’.