Politiek-bestuurlijke sensitiviteit | Berenschot Academy

Diensten

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Tijdens deze training krijgt u meer zicht op het politiek-bestuurlijke krachtenveld van uw organisatie. Vervolgens leert u vanuit deze inzichten hoe u dit krachtenveld kunt beïnvloeden.

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Om als professional effectief te kunnen werken in een publieke organisatie, is het van belang dat u zich kunt verplaatsen in politici en bestuurders. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is dan ook een onmisbare competentie. Tijdens de training ‘Politiek-bestuurlijke sensitiviteit’ krijgt u meer zicht op het politiek-bestuurlijke krachtenveld van uw organisatie. Vervolgens leert u vanuit deze inzichten hoe u dit krachtenveld kunt beïnvloeden. U ontwikkelt meer gevoel voor de denkwijze van bestuurders en politici en krijgt meer zicht op het speelveld waarin zij moeten opereren. Zo leert u mogelijke gevoeligheden eerder herkennen en kunt u effectiever opereren.

Duur
1 dag
Investering
€ 678,50
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Voor wie is de training?

Deze training is ontwikkeld voor medewerkers van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, uitvoeringsinstanties, inspecties of andere organisaties die te maken hebben met politiek-bestuurlijke dynamiek en hier beter mee om willen leren gaan.

Resultaat

Na afloop van deze training heeft u meer zicht op het politiek-bestuurlijke krachtenveld van uw organisatie. U kunt u op basis van deze inzichten dit krachtenveld beter beïnvloeden. Ook heeft u meer gevoel ontwikkeld voor de denkwijze van bestuurders en politici. En u heeft meer zicht gekregen op het speelveld waarin zij moeten opereren. U herkent snel mogelijke gevoeligheden en bent beter in staat om in een politiek-bestuurlijke omgeving effectief te opereren.

Programma

U leert na te denken over de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van uw eigen projecten en wordt bewust gemaakt van eventueel eigen vooroordelen. Via een eigen casus krijgt u inzicht in de belangen van de verschillende stakeholders (politiek, ambtelijke organisatie, uitvoering). Ook krijgt u handvatten voor het beïnvloeden van de processen tussen politiek, beleid, media, maatschappij en uitvoering.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • Het definiëren van de politieke arena
  • Het begrip politiek-bestuurlijke sensitiviteit
  • De politieke en bestuurlijke verhoudingen
  • Het inschatten van de politieke haalbaarheid
  • De krachtenveldanalyse
  • Het beïnvloeden van het krachtenveld
  • Het adviseren van bestuurders en politici

Werkwijze

Ter voorbereiding op de training wordt u gevraagd een intakeformulier met vragen in te vullen. Zo krijgen we een goed beeld van uw specifieke leerdoelen. Daar stemmen we de training op af. Tijdens deze training werkt u aan de hand van eigen casuïstiek. Daarmee verbinden we de theorie aan de praktijk en zorgen we voor reflectie op uw eigen handelen. Dit wordt steeds gecombineerd met andere praktijkvoorbeelden. Na afloop ontvangt u een boekje met de belangrijkste elementen uit de training.

Te behalen

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Data

Op welke data is de training gepland?

22 juni 2021
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
26 oktober 2021
van 09.30 tot 17.00 uur
Utrecht
14 december 2021
van 09.30 tot 17.00 uur
Utrecht
Investering

Wat betaalt u voor deze opleiding?

Opleidingskosten
€ 630,00
Arrangementskosten
€ 48,50
Totaal
€ 678,50

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.