Leren in participatieland | Berenschot Boek

Leren in Participatieland

Publicatie
Leren in Participatieland

Deel deze publicatie

Datum

07 mei 2021

Het boek 'Leren in Participatieland' helpt om de volgende stap te zetten in de participatiesamenleving. Na jaren van pionieren is het tijd om systematisch met participatie aan de slag te gaan!

Auteur(s)
Frederik van Dalfsen, Steven Blok en Henk Wesseling
Uitgavedatum
10 juni 2021
Prijs
€ 24,99 (exclusief btw, inclusief verzendkosten)
Bestel het boek

Plaats uw bestelling voor het boek 'Leren in participatieland'

Wat is dit boek?

 • Leren in Participatieland gaat over de essentie van participatie. Als de essentie helder is, vergroot dit de kans om systematisch tot maatwerk te komen bij initiatieven vanuit de samenleving én overheid.
 • Het boek is geschreven op basis van een onderzoek naar 8 overheidsorganisaties, 24 Nederlandse casussen, ruim 80 interviews en meer dan 10 leerbijeenkomsten.
 • De auteurs presenteren daarnaast de volgende cruciale stap voor participatief werken: aan de slag met leren!
 • Leren in Participatieland biedt daarmee een verzameling inzichten, praktijkverhalen, verdiepingen en handreikingen. Het eerste hoofdstuk is als sneak peek te downloaden. 

Het boek bestaat uit drie delen. Voor de snelle lezer die morgen aan de slag moet en hulp nodig heeft, staat in deel 1 alles op hoofdlijnen en bieden deel 2 en 3 de nodige handreikingen. Voor wie aan de slag wil met het leren, leest in deel 2 hoe individuen, organisaties, groepen en de maatschappij leren over participatie. Voor wie de basics van participatie onder de knie heeft of staat voor een flinke participatieopgave, is deel 3 een feest van inspirerende herkenning en een houvast om met fundamenteel inzicht praktisch aan de slag te gaan.

Voor wie is dit boek?

 • Voor ambtenaren, lokale politici, bestuurders en inwoners.
 • Voor iedereen die op zoek is naar manieren om maatwerk te leveren in alle participatieve trajecten en tegelijkertijd systematisch aan participatie te werken. Het Participatie Leermodel biedt hiervoor alle handvatten!
 • Voor degenen die participatie echt willen begrijpen om er vervolgens praktisch mee aan de slag te gaan.
 • Voor iedereen die op zoek is naar inspiratie om moeilijke vraagstukken of processen op te lossen.
 • Voor overheden die de stap willen zetten naar een lerende organisatie.

Conclusies

 1. Participatie is niet meer weg te denken uit het openbaar bestuur. Inmiddels hebben we in Nederland dan ook al veel participatie-ervaring opgedaan. Dat participatie normaal wordt gevonden, is een voorbeeld van het grote leereffect in de afgelopen jaren.
 2. Veel processen gaan goed en zorgen voor concrete resultaten. Dit dankzij de opgedane ervaringen en het feit dat veel inwoners, ambtenaren, bestuurders en politici bewust en met visie met participatie bezig zijn.
 3. Veel kan nog beter: het is vaak nog puzzelen en schipperen om goede processen op te starten en op de rails te houden. Ons Participatieleermodel PLM) biedt veel kansen om relatief snel en makkelijke betere ontwerp- en proceskeuzes te maken.
 4. Leren krijgt weinig aandacht, hoewel iedereen het belangrijk vond en vindt. Zowel de kortetermijnlessen (wat hebben we geleerd en wat kan beter?) als het meer fundamentele leren (veranderende houding, opvattingen en kennis ten aanzien van participatie) krijgen bescheiden aandacht.
Blijf op de hoogte met onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?