Positionering | Berenschot dienst

Dienst

Strategische positionering

Heeft u ook behoefte aan een duidelijke stip op de horizon? De stip die helpt om mensen en middelen te organiseren en waarde toe te voegen aan de maatschappij?
Groep collega's brainstormt met post-its over positionering

Stevig positioneren

Het creëren van publieke waarde is voor steeds meer overheden en publieke organisaties een belangrijk doel. Wanneer echter een stevige koers en/of visie ontbreekt wordt het bereiken van dit doel een uitdaging. Daardoor is voor de organisatie, haar stakeholders en/of de samenleving onduidelijk waar de organisatie voor staat, waar zij naartoe wil, hoe zij zich positioneert in relatie tot anderen, en hoe zij toegevoegde waarde kan bieden aan de opgaven die van  belang zijn voor organisatie, stakeholders en/of samenleving.

Wij helpen overheden en publieke organisaties bij het ontwikkelen van de strategie, het scherpstellen van de visie en het bepalen van de koers. Dat doen wij op organisatie-, afdelings- en opgaveniveau. Daarbij helpen wij opdrachtgevers positie kiezen op een onderscheidende en geloofwaardige manier. En we helpen niet alleen bij het ontwikkelen en bepalen van de visie en koers, maar adviseren ook over het praktisch vormgeven en implementeren ervan.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

  • Stakeholder- en reputatieonderzoek
  • Krachtenveldanalyse
  • Corporate story-traject
  • Positioneringstraject
  • Visie-/inspiratiesessie
  • Missie- en visievorming
  • Positionering stedelijke regio’s