Positionering | Berenschot dienst

Dienst

Positionering

Wij helpen u bij het kiezen van een geloofwaardig, relevant en onderscheidend profiel. We inventariseren kansrijke invalshoeken, toetsen en prioriteren mogelijke opties en begeleiden het keuzeproces om te komen tot een sterke positionering.
Groep collega's brainstormt met post-its over positionering

Sterke positionering

Een sterke positionering is de kern van elke organisatie. Succesvolle organisaties gebruiken de positionering als kompas voor al hun activiteiten. Zij durven kleur te bekennen, positie te kiezen en weten hun toegevoegde waarde daarbij helder te verwoorden. Maar, hoe komt u tot een gedragen en geloofwaardige keuze? Hoe maakt u de positionering relevant voor de belangrijkste stakeholders? En, wat is vervolgens nodig om de gekozen positionering tot leven te wekken?

Wij helpen u bij het kiezen van een geloofwaardig, relevant en onderscheidend profiel. We inventariseren kansrijke invalshoeken, toetsen en prioriteren mogelijke opties en begeleiden het keuzeproces om te komen tot een sterke positionering. Samen beantwoorden we daarbij vragen, zoals: waar staat uw organisatie voor en waarin bent u uniek? Wat zijn de kernkwaliteiten van uw organisatie? Wat is uw visie en hoe wilt u deze bereiken? Vervolgens werken we de gekozen positionering uit naar een aansprekend verhaal dat uw keuzes helder verwoordt. Daarbij houden we rekening met specifieke thema’s en vertalen we het gekozen positionering in aansprekende boodschappen voor doelgroepen. Het proces is daarbij de eerste stap richting een aangescherpte positionering: samen met u wekken we uw missie en visie tot leven.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

  • We inventariseren de belangrijkste bouwstenen en kansrijke invalshoeken
  • We creëren helderheid over de vragen: wie zijn we, waar staan we voor en waar gaan we voor?
  • We helpen organisaties bij het kiezen van een geloofwaardig, relevant en onderscheidend profiel
  • We zetten organisaties stevig op de kaart en maken deze aantrekkelijk en relevant voor doelgroepen
  • We ontwikkelen een eigentijdse corporate communicatiestrategie met heldere doelen en scherpe focus