Taaie verandering bij onderhoudsafdeling | Berenschot

Taaie verandering bij onderhoudsafdeling in de procesindustrie

Case
 Taaie verandering bij onderhoudsafdeling in de procesindustrie

Deel deze case

Datum

15 januari 2019

De onderhoudsafdeling in kwestie kampt al jaren met een grote werkachterstand. Medewerkers ervaren een hoge werkdruk, de productiviteit is laag, bezetting en bemensing wijzigen regelmatig, en wantrouwen bemoeilijkt de samenwerking met de operatie. Er zijn al veel pogingen ondernomen om de situatie te verbeteren, met weinig resultaat.

Verbeterplan

Berenschot werd gevraagd om advies rond het verhogen van de productiviteit, verlagen van de werkdruk en het wegwerken van de achterstand. Na een korte analyse hebben we een verbeterplan opgesteld. De workflow is opnieuw ingericht, stuurindicatoren zijn benoemd en besproken met de monteurs. Teamleiders en de onderhoudsmanager zijn intensief begeleid op de werkvloer. Dit betrof vooral de benadering van hun medewerkers en het sturen op resultaten door beter gebruik te maken van hun onderhoudsmanagementsysteem.

Kleine aanpassingen

Met kleine aanpassingen in de structuur is de interface met operationele units gestroomlijnd en de relatie verbeterd. Het aantal indirecten is verminderd en de onderhoudsjobs zijn kwalitatief beter. Het ziekteverzuim is gedaald van 7,5% naar 4,8%. Het aantal uitstaande jobs nam af tot 30%, de doorlooptijd daalde van 37 naar 10 dagen. Alleen de hands-on-tool tijd is nog weinig verbeterd. Daarvoor is een nieuw verbeterplan gestart.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?