Ontwikkelen en binden met talentprogramma | Berenschot cases

Ontwikkelen en binden met werk/leerprogramma voor talent

Case
werkprogramma, leerprogramma, ontwikkelen, binden, talentontwikkeling, uwv

Deel deze case

Datum

24 juni 2022

Opdrachtgever

UWV

Sinds 2018 verzorgt Berenschot de assessmentdienstverlening aan UWV. In 2019 kregen we de uitnodiging mee te denken over het UWV-talentenprogramma ‘De Waarmakers’, waar eigen regie en talentontwikkeling de centrale uitgangspunten zijn. Wat dit traject zo interessant maakt, is de nauwe samenwerking met UWV (hr en directie) en het sámen op maat inrichten van dit unieke talentenprogramma.

Aandacht voor talentontwikkeling

Leren is een thema dat al jaren prominent op de hr-agenda staat. Zo ook bij UWV. De vraag is dan hoe je als organisatie een leercultuur inricht en stimuleert, met als doel medewerkers te binden en ontwikkelen. Noortje Huisman, adviseur performance development UWV: ‘We hebben in dit kader verschillende onderzoeken gedaan. Daarin zagen we dat een UWV-breed talentontwikkelingsprogramma een deel van de oplossing zou kunnen zijn voor de uitstroom en doorstroom. Zo gaan jonge medewerkers relatief snel bij ons weg. Ook bleek er in de wat hogere echelons discrepantie te zijn tussen hoe talenten zichzelf zien en hoe de organisatie waarneemt wie er talentvol is. Bepaalde kritische functies zijn lastig in te vullen. We gingen bij vacatures best vaak extern zoeken. Terwijl we tegelijkertijd weten dat er binnen de organisatie nog zoveel potentieel zit. Dat wilden we op een andere manier naar boven zien te krijgen.’

‘We gingen iets maken dat er UWV-breed nog niet was. Best spannend en een avontuur. Daarom hard werken en hard genieten.’

- Noortje Huisman, adviseur performance development UWV

Continue dialoog en eigen regie

Noortje: ‘Wat ik er zo mooi aan vind, is dat ‘De Waarmakers’ net even anders is. Dat zit hem als eerste in de doelgroep. Het programma biedt zowel leidinggevend als vakspecialistisch talent een ontwikkelmogelijkheid. Tevens stimuleren we de eigen regie enorm. Collega’s kunnen zelf hun vinger opsteken. Daarnaast nodigen we collega’s en managers uit een ander voor te dragen. Als je het hebt over leren en ontwikkelen en hoe zet je stappen, dan is duidelijk dat je het meeste effect hebt als je dit direct koppelt aan werk. Wat wij daarom doen, is groepen Waarmakers aan de gang zetten met een actueel vraagstuk uit de UWV-praktijk. Dat biedt een omgeving waarin je alles wat je leert direct kan toepassen. Deelnemers kunnen bovendien vanuit het eigen organisatieonderdeel verder in de organisatie kijken, vanuit de één-UWV-gedachte de opdracht invullen. Dat is echt een verrijking op het moment dat je naar jouw eigen functie teruggaat en je vanuit die één-UWV-blik je eigen werkzaamheden, team en afdeling kan zien. Wat onbetwist van waarde is voor de organisatie is dat die werkopdrachten gerealiseerd zijn. Én tenslotte denk ik dat we als organisatie, door op een andere manier naar talent te kijken, zicht hebben gekregen op medewerkers of talenten die anders wellicht wat meer onder de radar waren gebleven.’

Ontwikkelruimte en perspectief

Belangrijk uitgangspunt bij ‘De Waarmakers’-dagen is dat het pad wat een deelnemer daar is opgegaan niet doodloopt, maar altijd doorloopt. Ofwel richting het ‘Waarmakers’-programma ofwel richting het interne loopbaancentrum waar de medewerker met de nieuwe inzichten kan verkennen hoe verder vorm te geven aan ontwikkeling en/of loopbaanstappen. Noortje: ‘Iedereen heeft de ruimte gepakt die ‘De Waarmakers’ biedt en er iets uitgehaald voor zichzelf. Zo geven alle deelnemers aan dat ze er qua persoonlijke ontwikkeling wat uitgehaald hebben, bijvoorbeeld dat hun zelfvertrouwen is gegroeid. Dat is positief, zowel voor het individu als voor de organisatie. Bovendien heeft bijna de helft van de groep aan het eind van het traject of kort daarna alweer een andere stap gezet in zijn/haar loopbaan. En natuurlijk, als iemand zich aanmeldt, kriebelt er al iets, maar toch mooi dat er daadwerkelijk een stap gezet is. Mede dankzij het programma, maar ook door het proces van zo’n collega zelf.’

Het ‘Waarmakers’-programma is een prachtig voorbeeld van het stimuleren van een positief leerklimaat, optimale eigen regie van medewerkers, en het aandacht hebben voor talentontwikkeling voor iedereen. Uniek is dat zelfregie centraal staat. De commissie adviseert, en de op maat gemaakte zelfscan geeft inzicht, maar de beslissing ligt bij de deelnemer zelf.’

- Rik Duursma, senior management consultant Berenschot

In de afgelopen twee jaren vonden meerdere ‘De Waarmakers’-dagen plaats in het Art Center in Sloterdijk (en online tijdens Covid). Dagen met presentaties (pitch beste idee voor UWV), rollenspellen en een businessgame onder begeleiding van commissieleden uit de UWV-directie en psychologen van Berenschot. Deze dagen stonden in het teken van het helpen van de deelnemers om te beslissen of dit werk- en leerprogramma voor talent voor hen de juiste route zou zijn om met persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan én tegelijkertijd waarde te creëren voor UWV. Noortje kijkt er positief op terug: ‘Het was een hele goede samenwerking. Daarbij heeft de combinatie van creatief en gedegen iets speciaals opgeleverd. Dus als je de ambitie hebt een selectie net anders in te vullen en je met name oog wilt hebben voor het ontwikkelaspect dan ben ik tevreden over de samenwerking met Berenschot. Met hen kan je dit heel goed verkennen en inrichten.’

Logo UWV

Ieder mens wil meedoen in de maatschappij. Daarom helpen we mensen in hun zoektocht naar werk. Mocht dat niet lukken, dan zorgen we voor inkomen. Dat doen we voor meer dan 1,2 miljoen mensen met een WW, WAO, WIA, Ziektewet en een Wajong uitkering. Werkgevers staan wij bij in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers. Denken mee over arbeidsvraagstukken en bieden arbeidsmarktinformatie aan. Alles heeft uiteindelijk één gezamenlijk doel. Een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen meedoen.

www.uwv.nl

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief