Huisman, Daniël

Senior managing consultantd.huisman@berenschot.nlIk ben bij Berenschot senior managing consultant op het gebied van bedrijfsvoeringvraagstukken binnen de publieke sector. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het eerste deel van mijn carrière lag de focus op sales & marketing binnen de ICT branche. Circa 10 jaar geleden heb ik de switch gemaakt naar organisatie adviseur. Ik heb me in de afgelopen periode met name bezig gehouden met bedrijfsvoerings- en financiële vraagstukken bij overheid en non profit organisaties.In mijn rol als organisatie adviseur is het mijn passie om –samen met de klantorganisatie en collega’s- binnen relatief korte tijd ingewikkelde organisatievraagstukken succesvol op te lossen. Hierbij combineer ik modellen en (kwantitatieve) analyses met gevoel voor de context en empathie voor de mensen die meedraaien in het project. Belangrijke pijler voor succes is dat ik steeds de sleutelspelers op de diverse organisatorische lagen een plek geef in de projectorganisatie, oftewel een ‘participatieve’ benadering. Eventuele weerstanden tegen een mogelijke organisatieverandering komen zo snel op mijn radarscherm, zodat ik deze een plek kan geven in het besluitvormingstraject..Specifiek expertise heb ik op het gebied van samenwerking in de publieke sector. De afgelopen jaren heb ik bijvoorbeeld circa 50 haalbaarheidsonderzoeken en bedrijfsplannen opgeleverd voor gezamenlijke uitvoeringsorganisaties in het publieke domein.Belangrijke motivatie voor mij om bij Berenschot adviseur te willen zijn is dat Berenschot niet met één standaard blauwdruk werkt die voor alle vergelijkbare opdrachten toegepast moet worden. Elke opdracht is maatwerk, waarbij ik uiteraard wel ervaringen vanuit andere opdrachten inbreng.