Daniël Huisman, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Daniël Huisman

Het is mijn passie om –samen met de opdrachtgever- binnen relatief korte tijd ingewikkelde vraagstukken binnen én tussen organisaties in de publieke sector succesvol op te lossen.
Afbeelding - Daniël Huisman

Over Daniël

Ik ben ruim 16 jaar bij Berenschot werkzaam als senior managing consultant op het gebied van bedrijfskundige en financiële vraagstukken bij overheid en non profit organisaties. Vaak in rollen als organisatieadviseur, projectleider of procesbegeleider. Mijn passie is om–samen met de opdrachtgever- ingewikkelde vraagstukken op te lossen binnen én tussen organisaties. Daarbij wissel ik qua aanpak -afhankelijk van de specifieke vraag - tussen een participatieve benadering en expertmatige inbreng.

Specifieke expertise heb ik op het gebied van samenwerking in de publieke sector. De afgelopen jaren heb ik bijvoorbeeld tientallen haalbaarheidsonderzoeken, businesscases, bedrijfsplannen, implementaties en evaluaties opgeleverd voor uiteenlopende samenwerkingsverbanden van gemeenten, waterschappen en provincies. Belangrijk aandachtspunt bij deze opdrachten bleek vaak een effectieve inrichting van de governance te zijn, oftewel het samenspel tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Belangrijke motivatie voor mij om bij Berenschot te willen werken is dat we niet werken met één standaard blauwdruk voor alle opdrachten. Elke opdracht is maatwerk, met uiteraard inbreng van ervaringen uit andere opdrachten. Daarnaast biedt Berenschot mij de gelegenheid om samen te werken met gedreven collega’s die beschikken over aanvullende expertises.

Gerelateerde inzichten