Giessen, Jan Willem van

Managing consultantj.w.vangiessen@berenschot.nl0621224907Ik help als organisatieadviseur en onderzoeker al meer dan 25 jaar bestuurders en managers in de publieke sector bij het verbeteren van hun organisatie en besluitvorming. Voorbeelden van vragen die opdrachtgevers mij voorleggen zijn: wat heeft de samenwerking opgeleverd, hoe zorg ik dat de structuur en werkwijze passen bij de ambities van de organisatie, wat is de meerwaarde van een fusie en wat is de haalbaarheid van een nieuw (cultureel) concept?Ik voel mij als een vis in het water in situaties waar de druk is opgelopen, er ingewikkelde politiek-bestuurlijke vraagstukken op tafel liggen en partijen (nog) niet op één lijn zitten. Opdrachten die vragen om scherpe analyses en duidelijke stellingnames. Ik stel mij nadrukkelijk op als betrokken buitenstaander, nuchter en met oog voor de context van de opdracht.Ik werk graag voor opdrachtgevers in de sectoren Kunst en Cultuur en Zorg en Welzijn.Resultaten leveren die mijn opdrachtgevers sterker maken