Vlagsma, Judith

Consultantj.vlagsma@berenschot.nl0619265018Binnen de sector veiligheid draait alles om omgaan met risico’s en incidenten, en hoe Nederland zich organiseert om risico’s en incidenten te minimaliseren. De vraagstukken die daarbij op tafel komen, zijn meestal niet eenvoudig. Juist de complexiteit in deze vraagstukken maakt mijn werk interessant.Ik houd mij bij Berenschot bezig met het ondersteunen en adviseren van organisaties die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in Nederland. Door crisisoefeningen, incidentevaluaties, beleidsadvies en simulaties help ik deze organisaties bij vraagstukken rond crisisbeheersing en veiligheidsmanagement. Ik ben ervan overtuigd dat echt leren van incidenten en een realistische voorbereiding op crisis leidt tot effectieve crisisbeheersing.