Bedrijfsleven effectief door coronacrisis | Berenschot

Bedrijfsleven effectief door coronacrisis

De coronacrisis heeft grote impact op bedrijven. Markten gaan op slot, orders worden uitgesteld of zelfs afgezegd, netwerken staan onder druk door de toename van digitaal verkeer. En daar komt het faciliteren van thuiswerken en de zorg voor (zieke) medewerkers nog bij.
Afbeelding - Bedrijfsleven effectief door coronacrisis

Deze omstandigheden vragen het uiterste van uw organisatie en raken de kern. Allereerst de zorg voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders. Daarnaast moet u in deze onzekere tijden de organisatie draaiende zien te houden. Dit vraagt om strakke regie en crisismanagement, zeer frequente beoordeling van de situatie en het nemen van passende maatregelen. En zodra er aan deze crisis een einde komt, moet uw organisatie er ook weer staan.

Wij denken graag met u mee en hebben alle disciplines in huis die in crisistijd van belang zijn. Denk aan aanpassingen in uw bedrijfsvoering, uw financiële situatie, de bezetting en inzet van mensen, juridische aspecten of (crisis)communicatie. Daarbij nemen wij tevens de belangen van al uw stakeholders mee. Uiteraard ondersteunen wij u passend en creatief. Zodat u in zwaar weer snel kunt handelen en het heden maar ook de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Hoe we dat doen

Brede ondersteuning

Strategiecheck voor de anderhalvemeterorganisatie

Met onze strategiecheck helpen we organisaties de juiste keuzes te maken, extra focus aan te brengen in hun business en krachtig koers te zetten naar de toekomst.

Digitaal (samen)werken en verbinden

Wij helpen u snel meters te maken om ervoor zorgen dat medewerkers – op afstand – gezond, betrokken en verbonden blijven.

Online werksessies

Wij helpen u om met medewerkers en klanten effectief online te vergaderen, discussiëren, brainstormen en besluiten nemen, en zo zorgen voor continuïteit in projecten.

Van herontwerp naar realisatie in vier maanden

Snel en zorgvuldig herinrichten we uw organisatie om effectief in te spelen op de gevolgen van de coronacrisis.

Business as unusual

Samen werken we vanuit een onzekere toekomst toe naar een gericht actieplan. We zij creatief in bestaande business prioriteren en voortzetten, en tegelijkertijd risico’s beheersen. En bieden handvatten voor het vinden en benutten van nieuwe kansen.

Crisis als kans voor innovatie en ontwikkeling

Een crisis kan allerlei ontwikkelingen versnellen, zoals nieuwe organisatiestructuren, andere manieren van werken, veranderende klantvoorkeuren. Wij helpen u uw veranderkracht in crisistijd te vergroten.