Talent voor het Smart Systems-ecosysteem | Berenschot blog

De Medewerker van de Toekomst: talent voor het Smart Systems-ecosysteem

Blog
De Medewerker van de Toekomst: talent voor het Smart Systems-ecosysteem

Deel deze blogpost

Datum

27 mei 2020

Leestijd

2 minuten

De wereld raakt verbonden. We zien dit overal om ons heen. Internationale marktstudies geven aan dat in 2020 zo’n 25 miljard apparaten met elkaar in verbinding staan. De mogelijkheden die deze verbondenheid biedt, zijn eindeloos. Het Zuid-Nederlandse Smart Systems-ecosysteem zet zich in om deze marktkansen te benutten. Georganiseerd in een innovatief triple helix ecosysteem, brengen (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties focus aan in de kennisontwikkeling en innovatie. Zo wordt de versterking van de sector versneld en verdiept.

Waarom een Human Capital Agenda?

Eén van de voorwaarden voor een sterke sector, is de aanwezigheid van voldoende mensen en talent. In de huidige arbeidsmarkt overstijgt de vraag naar goede (technische) mensen het aanbod ruimschoots en belemmert het bedrijven in hun groei. En dit wordt in de nabije toekomst nog erger, door de vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt en het arbeidsaanbod dat vanaf 2021 gestaag gaat krimpen. Het snelgroeiende en continu veranderende aanbod van technologie maakt bovendien dat de vraag om technisch (bij)geschoold personeel stijgt.

Deze Human Capital Agenda is opgesteld om de ‘medewerker van de toekomst’ met de juiste kennis en kunde, in voldoende aantallen en passende niveaus op te leiden.

Met name behoefte aan elektrotechnici en ICT’ers

De behoefte aan technisch en niet-technisch personeel neemt toe. In 2023 hebben de bedrijven vooral behoefte aan technisch hoger opgeleid personeel (hbo, wo en PhD). En meer specifiek aan medewerkers met een opleidingsprofiel in de elektrotechniek, informatica/ICT en data science, een goed zelfsturend en probleemoplossend vermogen én bij voorkeur enige ervaring in een technisch relevante werkomgeving. Juist deze categorie van medewerkers is in Nederland relatief schaars, dus moeilijk te vinden én moeilijk te behouden.

Mogelijke interventies om de arbeidsbehoefte in te vullen

Om in de toekomst concurrerend te blijven in een internationaal speelveld, moet dus actie ondernomen worden. Gelukkig staat de Smart Systems-bedrijven een breed scala aan interventies ter beschikking, aan zowel de vraagzijde (het beperken van de arbeidsbehoefte) als aan de aanbodzijde (vergroten van arbeidsaanbod) van de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van technologie, het binden en boeien van bestaande werknemers en/of sociale innovatie. Of het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ontwikkelperspectieven en carrièrepaden.

Samenwerking kan ook op dit gebied echter voordelen met zich meenemen. Te denken valt aan ‘industry branding’, gezamenlijke events en/of stands op banenbeurzen, en het gezamenlijk (bij)scholen van medewerkers. Ook het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en/of het gezamenlijk werven van kenniswerkers uit het buitenland behoren tot de mogelijkheden.

Dit rapport is opgesteld binnen het OP Zuid-project ‘Smart Systems: the Internet of Things ecosystem’, dat mogelijk is gemaakt met steun van:

Europese Unie

OPZUID

Provincie Noord-Brabant

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste blogs

Meld u aan voor onze nieuwsbrief