Smart Systems en het Internet of Things | Berenschot blog

Smart Systems en het Internet of Things

Blog
Smart Systems en het Internet of Things

Deel deze blogpost

Datum

13 mei 2020

Leestijd

2 minuten

In deze blogreeks aandacht voor de vele mogelijkheden met Smart Systems. Vandaag deel 1: Smart Systems en het Internet of Things.

Met Smart Systems bedoelen wij slimme systemen, die gebruik maken van het Internet of Things om metingen te doen en deze data te gebruiken om patronen te herkennen, feedback te geven of acties te initiëren. De toepassingen zijn eindeloos en variëren van eenvoudig tot complex, van thuisgebruik tot toepassing in professionele omgevingen en van de zorgsector tot de industrie.

Om duidelijk te maken wat een Smart System is, gebruiken wij onderstaand schema, ontwikkeld door Info.nl, partner in dit innovatiecluster.

Het systeem

Smart devices, waarvan de sensor het centrale component is, worden geplaatst in processen (in de meest ruime zin), procesapparatuur en de directe omgeving. Voorbeelden van ‘actoren’, zijn  personen (bijv. in wearables), gebouwen, machines, of andere producten. De smart devices verrichten metingen en verzamelen zo data, die via een netwerk wordt opgeslagen (storage). Om slim gebruik te kunnen maken van deze data, is data analytics nodig. De uitkomsten worden vervolgens omgezet in acties, of gerapporteerd via bijvoorbeeld een smartphone of computer.

U kunt zich voorstellen voorstellen dat extra waarde wordt verkregen wanneer verschillende devices in één systeem worden samengebracht, wanneer meerdere mensen of producten verbonden worden. Kortom, wanneer gebruik wordt gemaakt van een Internet of Things.

Veel bedrijven ontwikkelen oplossingen voor slechts een deel van deze cirkel: bijvoorbeeld alleen een device, of juist alleen analysesoftware. Andere bedrijven richten zich juist op het geheel. Één van hen is Wireless Value, partner in het innovatiecluster Smart Systems.

Wireless Value

Wireless Value, specialist op het gebied van draadloze technologie en embedded software, ontwikkelde al diverse systemen waarmee de gehele Smart Systems-loop wordt afgedekt. Naast een breed toepasbaar systeem, zijn er toepassingsspecifieke oplossingen voor  bijvoorbeeld klimaatmonitoring in tuinbouwkassen, waarbij telers m.b.v. een data-analyse geïnformeerd worden over  homogeniteit van het kasklimaat (warme en koude plekken) en risico’s op ziekte. Maar ook voor toepassing in gebouwen, industrie en  laboratoria.

Wireless Value blijft haar sensorenfamilie en systeem continu verder versterken. Hierbij  wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijk bereik van sensor naar base station,
een minimaal energieverbruik t.b.v. batterijlevensduur, twee-weg verkeer en dataopslag voor betrouwbaarheid en een zo klein mogelijk aantal componenten voor installatie-
eenvoud en lage kostprijs.

Deze blogreeks sluit aan bij het innovatiecluster Smart Systems, dat is geïnitieerd en wordt begeleid door Berenschot en DSP Valley en waarin steeds meer bedrijven participeren. 

Smart Systems wordt mogelijk gemaakt met steun van:

Europese Unie

OPZUID

Provincie Noord-Brabant

Meer lezen? Zie www.wirelessvalue.nl

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste blogs

Meld u aan voor onze nieuwsbrief