Hoe bereid je de Woo voor? | Berenschot

Hoe kunnen overheidsorganisaties de Wet open overheid zorgvuldig voorbereiden?

Blog
Voorbereiden Woo overheidsorganisaties

Deel deze blogpost

Datum

21 december 2021

Leestijd

2 minuten

In deze reeks blogs schrijven wij over de ‘why’, ‘how’ en ‘what’ van de Wet open overheid (Woo). De invoering van deze wet past binnen de maatschappelijke ontwikkeling die vraagt om een transparantere overheid. In onze blogs belichten we het perspectief van overheidsorganisaties die vanaf mei 2022 aan de Woo moeten voldoen.

Hieronder leest u hoe overheidsorganisaties de Woo zorgvuldig kunnen invoeren met een goede voorbereiding en passende invoeringsstrategie.

Het invoeren van de Woo vraagt een weloverwogen voorbereiding. Voor een overheidsorganisatie is het belangrijk te weten welke impact deze wet heeft op haar informatiehuishouding. Hierbij gaat het om bewustwording van de waarde en complexiteit van de informatie in de organisatie. Met ‘waarde van informatie’ doelen we op de mate waarin de samenleving waarde hecht aan de openbaarheid van die informatie oftewel, de belangstelling voor de informatie. Dit zijn bijvoorbeeld onderwerpen waar nu al veel Wob-verzoeken over zijn.

Voor een overheidsorganisatie is het belangrijk te weten welke impact deze wet heeft op haar informatiehuishouding.

De complexiteit van de informatie in de organisatie hangt af van verschillende factoren. Allereerst zijn de aard (gevoeligheid), de toegankelijkheid en het volume van de informatie bepalend. Daarnaast is de huidige staat van de informatiehuishouding van invloed op de complexiteit, nog even los van alle technische aspecten. Kortom, inzicht in de complexiteit van de informatie in de organisatie vraagt om een kritische blik op de informatiehuishouding, zoals we al in blog 1 beschreven.

Wanneer de waarde en complexiteit van de informatie in de organisatie inzichtelijk zijn, is het mogelijk uitspraken te doen over de impact van de invoering van de Woo en daar vervolgens een invoeringsstrategie voor te bepalen. De volgende matrix beschrijft hoe waarde en complexiteit zich verhouden tot een invoeringsstrategie:

Matric: hoe verhouden waarde en complexiteit zich tot invoeringsstrategie

Naast het bepalen van de impact van invoering van de Woo, dienen overheidsorganisaties ook ambities uit te spreken op het gebied van actieve openbaarmaking van informatie. Voor die ambities moet bestuurlijk draagvlak en commitment bestaan. Daarmee geeft het uitspreken van ambities richting aan de organisatie. De invoeringsstrategie van een overheidsorganisatie is vervolgens de optelsom van de impact en het ambitieniveau. Uit een zorgvuldige voorbereiding volgt kennis van de impact van de Woo. Samen met heldere en gedragen ambities vormen die de basis voor de invoeringsstrategie.

Benieuwd naar de impact van de Woo op uw organisatie? Neem dan contact op met Harro Spanninga of Jill van der Bijl. Dit was de tweede blog van ‘why’, ‘how’ en ‘what’ Wet open overheid. In de volgende leest u wat  overheidsorganisaties concreet kunnen doen om de Woo succesvol in te voeren.

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief