Toekomstmaker als leider | Berenschot blog

Toekomstmakers: leiders bij wie je wilt horen

Blog
Leider die aan het praten is op een evenement

Deel deze blogpost

Datum

30 maart 2022

Leestijd

2 minuten

Externe veranderingen in de markt vragen om een nieuwe inrichting en vorm van besturing binnen organisaties. En om bestuurders met een duidelijke toekomstvisie en een stevige persoonlijkheid, die continuïteit waarborgen en passen bij de waarden van de organisatie.

Leiders die enerzijds ambitie, lef en ondernemerschap tonen en anderzijds verbondenheid, integriteit en openheid uitstralen. In de huidige arbeidsmarkt is talent dé schaarse factor. Het vinden van intrinsiek gemotiveerde en geschikte bestuurders is daarmee geen eenvoudige opgave. Leiders met visie, die anticiperen op ontwikkelingen in de markt en die verbinding maken met de organisatie, haar klanten en medewerkers. Die niet alleen werken vanuit het hoofd, maar ook vanuit het hart en die naast het ‘wat’ en ‘hoe’ eveneens gedreven worden door het ‘waarom’ en zich voor een langere periode willen verbinden aan mens en organisatie. Toekomstmakers, die doen wat ertoe doet.

Werken met een toekomstmaker vraagt om een open mind en het lef om het echt anders te gaan doen.

Open blik

Niet makkelijk te vinden, zo’n toekomstmaker? Dat valt volgens ons best mee. Als je maar goed kunt zoeken en weet waar accenten liggen: ‘need to have’ versus ‘nice to have’. En mits je bereid bent anders naar profielen te kijken, intersectoraal durft te denken en niet bang bent voor die ene outsider die wellicht kritische vragen gaat stellen. Werken met een toekomstmaker vraagt om een open mind en het lef om het echt anders te gaan doen.

Hard én zacht

Het besturen van organisaties vraagt om scherpe keuzes, met aandacht voor individuele belangen en de cultuur van de organisatie. En om concrete afspraken en inrichting, leiderschap en transparantie. Maar ook om het creëren en borgen van interne psychologische veiligheid. Oftewel een koppeling van harde en zachte aspecten: beide zijn onmisbaar in het besturen van organisaties.​

Radar in het geheel

Een snel veranderende omgeving vereist wendbaarheid en de capaciteit om op hoofdlijnen te sturen. Leiders zijn de radar in het geheel. Bestuurlijke capaciteiten – met oog voor professionele ontwikkeling en zelfreflecterend vermogen – worden belangrijker ten opzichte van inhoudelijke expertise. Intern groeit de behoefte aan een zichtbare, gezaghebbende en authentieke leider. Iemand die vertrouwen geeft en eigenaarschap legt daar waar het hoort. De balans tussen afstand en nabijheid is daardoor nog belangrijker.​ Met een duidelijke verdeling in functies en verantwoordelijkheden, begrip voor elkaars rollen en een samenwerking waarin bestuurder en toezichthouder elkaar versterken.​ Samenhangend sturen met een heldere visie op de inzet van technologie en menselijk kapitaal.​

Verbindend vermogen

Bij het selecteren van echte toekomstmakers is het minstens net zo belangrijk om goed scherp te hebben wie iemand écht is, naast wat hij of zij kan. Toekomstmakers doen namelijk niet aan kunstjes en maken graag gebruik van ‘de kracht van verwondering’: zien wat niemand meer ziet, abstraheren en signaleren zonder direct te oordelen. Maar de belangrijkste eigenschap van een toekomstmaker is toch wel diens verbindend vermogen. Iemand bij wie je wilt horen. Die een verhaal kan vertellen waar je echt naar luistert, die mensen meekrijgt op een andere koers. Betrouwbaar en oprecht.

Meer weten?

Op zoek naar een toekomstmaker? Kijk eens op www.berenschot.nl/search. 

Gerelateerd

Verder lezen

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief