Nieuwe hoofdrailnetconcessie | Berenschot cases

Coördinatie stakeholderconsultatie nieuwe hoofdrailnetconcessie

Case
HSN concessie

Deel deze case

Datum

30 augustus 2023

Opdrachtgever

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is sinds begin 2021 bezig met het ontwerpen van de nieuwe hoofdrailnetconcessie. Momenteel hebben de NS tot 2025 het alleenrecht om reizigerstreinen op het hoofdrailnet te rijden. Met de nieuwe concessie wil IenW dit alleenrecht opnieuw onderhands gunnen aan NS van 2025 tot 2033. Berenschot is, samen met WesselinkVanZijst, gevraagd het ministerie te ondersteunen bij het betrekken van relevante sectorpartijen bij de concessievorming.

Gevoelig dossier

IenW is verplicht om een aantal stakeholders – infrastructuurbeheerder, consumentenorganisaties en regionale concessiehouders – om advies te vragen tijdens het opstellen van de concessie. De staatssecretaris van IenW heeft aan het begin van het traject besloten een bredere groep stakeholders actief te betrekken en hun op enkele momenten ook om advies gevraagd. Gezien de gevoeligheid van onderhands gunnen en de druk op het openbaar vervoer in Nederland, was het extra belangrijk om stakeholders goed te informeren en hun bezwaren en adviezen te verzamelen.

Ruim duizend reactiepunten

Hiertoe hebben Berenschot en WesselinkVanZijst onder andere diverse stakeholderbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast heeft Berenschot voor het programma van eisen in 2022 en recentelijk voor de concept-ontwerpconcessie een schriftelijke consultatie bij de stakeholders uitgezet. “In totaal hebben we daarbij het verwerken van de meer dan duizend reactiepunten gecoördineerd en uiteindelijk de nota van antwoord opgesteld waarmee stakeholders en Tweede Kamer zijn geïnformeerd over hoe er met alle adviezen is omgegaan”, zegt Wouter Metzlar, teamlead mobiliteit bij Berenschot.

Strak proces

Door aan de voorkant een strak proces in te richten, kon Berenschot deze verwerking in korte tijd realiseren. Berenschot heeft hierin het ministerie zo veel mogelijk ontlast, zodat zij zich konden richten op de inhoudelijke verwerking van de adviezen. Dit was voor het ministerie van belang, omdat er veel tijds- en politieke druk achter de besluitvorming rond de nieuwe hoofdnetconcessie zat. “Het was erg bijzonder om mee te kunnen helpen aan het ontwerpen van de grootste vervoersconcessie van Nederland. Vanwege de grote hoeveelheid adviezen, de vele betrokkenen bij onze opdrachtgever en de beperkte tijd om de adviezen te verwerken, was dit een logistieke puzzel die wij in goede banen hebben geleid”, aldus Metzlar.

 

Blijvende ondersteuning

Maandag 14 augustus is de ontwerpconcessie samen met de nota van antwoord gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. De Tweede Kamer heeft de ontwerpconcessie geagendeerd voor bespreking in een commissiedebat op 26 september. Uiteindelijk wordt de concessie eind 2023 gegund. Ook tijdens deze laatste fase zal Berenschot IenW blijven ondersteunen in het betrekken van alle relevante partijen.

 

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief