Coronacrisis: dienstverlening publieke sector | Berenschot

Coronacrisis: dienstverlening voor de publieke sector

Het coronavirus stelt organisaties in alle bestuurslagen en instellingen voor een enorme uitdaging.
Afbeelding - Coronacrisis: dienstverlening voor de publieke sector

De crisisorganisatie moet opgetuigd worden. De maatschappelijke en economische consequenties moeten in beeld gebracht worden. Maatregelen moeten snel en degelijk ontwikkeld en uitgevoerd worden. En in het reguliere werk zijn bestuurders en medewerkers genoodzaakt anders en digitaal te werken.

In deze bijzonder moeilijke tijden helpen wij u waar nodig en stellen wij onze expertise en capaciteit ter beschikking. Bijvoorbeeld bij het optuigen van de crisisorganisatie. Of door in te springen wanneer het reguliere werk in het gedrag komt. Zo helpen wij u de grote uitdagingen van dit moment aan te gaan.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Hoe we dat doen

Brede ondersteuning

Gemeentescan Corona

Wij helpen u gedegen en snel inzicht te krijgen in de effecten van de crisis, zowel voor de inhoudelijke kant van beleid en projecten als voor capaciteit en financiën. Daarnaast biedt onze scan handvatten voor een herstelplan en een financiële paragraaf voor de kadernota of begroting.

Ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen

Provincies en gemeenten moeten alle kabinetsmaatregelen om de coronacrisis te beheersen, in detail uitwerken én uitvoeren. Wij ondersteunen u met juridische, bestuurskundige, financiële en procesmatige capaciteit.

Ondersteuning online werken

Wij faciliteren het digitaal (samen)werken door het aanleren van vaardigheden en het leren omgaan met digitale hulpmiddelen en techniek.

Crisismanagement en crisiscommunicatie

Wij helpen u bij het vormgeven en bemensen van de crisisstructuren. We adviseren over de beste strategie of ondersteunen in de uitvoering.