Privacy en privacybeleid | Berenschot

Dienst

Privacy

Wij helpen u de omgang met privacy op orde te brengen. Voor een goede opvolging van de AVG bundelen we de expertise van juristen, privacyspecialisten en informatiebeveiligers.
Afbeelding - Privacy

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de druk vanuit de maatschappij verhoogd om goed om te gaan met de gegevens van klanten en burgers. Veel organisaties worstelen echter met de opvolging van de AVG. Privacy is dan ook een complex vakgebied met uiteenlopende vraagstukken. Welke gegevens mag u verwerken en op basis van welke grondslag? Informeert u uw klanten hier voldoende over? Heeft u de preventie van datalekken op orde? En wat doet u als het onverhoopt toch misgaat?


Wij helpen u de omgang met privacy op orde te brengen. Voor een goede opvolging van de AVG is de expertise van juristen, privacyspecialisten en informatiebeveiligers nodig. Door het bundelen van vakinhoudelijke en sectorkennis van onze diverse adviseurs kunnen we u ondersteunen bij alle aspecten rondom privacy.

Meer weten over privacy?

Stel uw vraag via e-mail of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Inrichting privacy

Wij helpen u te bepalen welke grondslagen er voor uw organisatie gelden voor de verwerking van persoonsgegevens, of deze gegevens kunnen worden uitgewisseld en op welke wijze dat dan moet plaatsvinden.

Privacybeleid

Ook kunnen wij u ondersteunen met de implementatie van de juiste maatregelen, zodat u voldoet aan de AVG. Wij maken uw verwerkingsregister in orde, zorgen voor een goed privacybeleid, voeren ‘data protection impact assessments' (DPIA’s) uit en zorgen dat u een goede procedure heeft voor het omgaan met datalekken.

Controle en evaluatie

Wij kunnen voor u toetsen of u de juiste informatiebeveiligingsmaatregelen genomen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Organisatiespecifieke vraagstukken

Wanneer uw privacy officer of Functionaris Gegevensbescherming net dat stukje extra denkkracht nodig heeft, helpen wij u bij organisatiespecifieke vraagstukken.

Volwassenheidsonderzoek privacymanagement

We bepalen op welk niveau privacymanagement plaatsvindt binnen uw organisatie en geven u aanbevelingen om dit op een hoger plan niveau te brengen.