Aanpak energiearmoede | Berenschot dienst

Dienst

Aanpak energiearmoede

Wij helpen bij het eerlijk verdelen van de lusten en lasten van de energietransitie. En bij het effectief tegengaan van energiearmoede.
Vrouw bekijkt haar aanpak energiearmoede

Nu de energietransitie in volle gang is, ondervinden steeds meer gemeenten de negatieve sociale effecten ervan. De lasten en lusten dreigen oneerlijk verdeeld te worden en het aantal inwoners dat te maken heeft met energiearmoede, neemt steeds meer toe. Veel huishoudens zijn de komende jaren nog afhankelijk van gas, waarbij de schommelingen op de wereldmarkt direct doorwerken in hun energierekening. Deze huishoudens moeten op de korte termijn geholpen worden, en op de lange termijn overstappen naar andere vormen van energievoorziening. Dit vraagt veelal grote investeringen van mensen die dat geld niet hebben. Zij zitten dus vast. 

Wij helpen bij het eerlijk verdelen van de lusten en lasten van de energietransitie. En bij het effectief tegengaan van energiearmoede. Hiertoe maken we inzichtelijk welke afwegingen en keuzes er beleidsmatig dan wel politiek nodig zijn om afgestemd op uw gemeentelijke situatie de juiste aanpak te vormen. We zetten hiervoor onze kennis in van de energietransitie, participatie en het sociaal domein. En verder beschikken wij over ruime ervaring binnen de bestuurlijke context en expertise op het gebied van procesbegeleiding. 

Meer weten?

Stuur ons een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Kennissessies

We organiseren kennissessies waarin we uw werknemers en samenwerkingspartners meenemen in de praktische kennis van de inhoud en belevingswereld rond het thema energiearmoede. 

Sociale energieregisseurs

Onze sociale energieregisseurs leveren hands-on support en capaciteit. Zij hebben veelal een coördinerende en procesbegeleidende rol bij de uitvoering van beleidsplannen. Verder bewaken ze het integraal werkproces en verbinden en onderhouden ze de technische, ruimtelijke en sociale beleidsvraagstukken die voortkomen uit de energietransitie. Bekijk de leaflet.

Derde tranche SPUK Energiearmoede voor energiefixers

De SPUK Energiearmoede is een specifieke uitkering aan gemeenten om energiearmoede tegen te gaan met energiebesparende maatregelen. Wij adviseren uw gemeente over het effectief inzetten van deze SPUK en de organisatie daaromheen. Zo kunt u bijvoorbeeld energiefixers inschakelen, die kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen helpen om op korte termijn hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Bij de vorige tranches ontwikkelden we onder andere aanpakken energiearmoede en samenwerkingen binnen en buiten organisaties. U kunt de SPUK ook inzetten om onze dienstverlening te financieren.