Sociale energietransitie | Berenschot dienst

Dienst

De sociale energietransitie

Wij helpen bij de realisatie van een rechtvaardige en inclusieve energietransitie.
Meisje rent door weiland en droomt over sociale energietransitie

Al jaren wordt hard gewerkt aan de energietransitie en het vinden van (technische) oplossingen voor de overstap naar duurzame bronnen. Inmiddels hebben de meeste gemeenten beleid gevormd en zijn ze aan de slag met het uitvoeren ervan. De sociale kant van de energietransitie blijkt echter onderbelicht te zijn gebleven. Dit komt onder meer tot uiting in maatschappelijke weerstand, vanwege de geringe betrokkenheid bij de (beleidsmatige) energietransitie. Daarnaast neemt het aantal mensen in energiearmoede sterk toe. Hierdoor verschuift de energietransitie steeds meer van een technische naar een sociale energietransitie.  

Wij helpen uw gemeente bij de energie- en warmtetransitie aan de hand van een integraal plan van aanpak, met interventies voor de korte en lange termijn. En uiteraard betrekken we inwoners en andere (maatschappelijke) partijen hierbij. Tevens brengen we onze kennis in van de energietransitie, participatie en het sociaal domein. Plus ruime ervaring binnen de bestuurlijke context en expertise op het gebied van procesbegeleiding. 

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we doen

Onze dienstverlening

Binnen de sociale energietransitie bieden wij specifieke dienstverlening voor vraagstukken rond het realiseren van een rechtvaardige en inclusieve energietransitie en op het vlak van samenwerking. Om de integraliteit van onze dienstverlening te waarborgen, kunnen we daarnaast sociale energieregisseurs inzetten.  

Inclusieve energietransitie

Aan de hand van een strategisch plan voor burgerparticipatie en procesbegeleiding zorgen we voor draagvlak voor de energietransitie zodat iedereen eraan mee kan doen.  

Samenwerking

Naast inwoners zijn ook andere partijen zoals woningcorporaties van belang bij de realisatie van de energietransitie. Wij helpen bij het vormgeven van de samenwerking en zorgen dat het eigenaarschap bij de juiste partij wordt belegd.  

Sociale energieregisseurs

Onze sociale energieregisseurs leveren hands-on support en capaciteit. Veelal hebben zij een coördinerende en procesbegeleidende rol bij de uitvoering van beleidsplannen. Daarnaast bewaken ze het integraal werkproces en verbinden en onderhouden ze de technische, ruimtelijke en sociale beleidsvraagstukken die voortkomen uit de energietransitie.