Een duurzaam energiesysteem | Berenschot

Dienst

Komen tot een duurzaam energiesysteem

De transitie naar een duurzaam energiesysteem brengt veel veranderingen met zich mee. Wij helpen bij het maken van keuzes binnen het energiesysteem.
Afbeelding - Komen tot een duurzaam energiesysteem

De transitie naar een duurzaam energiesysteem brengt veel veranderingen met zich mee. Zo gaan we meer gebruik maken van elektriciteit uit zon en wind, die steeds vaker decentraal wordt opgewekt. Daarnaast gaat bijvoorbeeld waterstof als energiedrager een steeds belangrijkere rol spelen. Het toevoegen van nieuwe energiebronnen en -dragers binnen het energiesysteem vraagt om inzicht in kosten en opbrengsten, inclusief investeringen in benodigde infrastructuur.

Inzicht door scenarioanalyses

Met scenarioanalyses geven we inzicht in de gevolgen van keuzes ten aanzien van ons energiesysteem. Deze gevolgen kwantificeren we zowel op economisch als op energetisch vlak. Zo bepalen we de haalbaarheid en het potentieel van verschillende oplossingen. Door uiteenlopende toekomstbeelden te vergelijken en te toetsen valideren we de robuustheid van resultaten. Onze studies bieden opdrachtgevers dan ook een stevige basis voor beleidsinterventies en investeringsbeslissingen.

Een flexibel systeem

De groei van de elektriciteitsproductie uit wind en zon vereist een flexibel energiesysteem om grote variaties in vraag én aanbod op te kunnen vangen. Wij helpen bij het maken van keuzes om die flexibiliteit in het energiesysteem te vergroten. Bijvoorbeeld door inzicht te geven in het potentieel en de haalbaarheid van voorgenomen maatregelen.

Marktanalyses en beleidsstudies

Of een project levensvatbaar is hangt af van vele factoren. Wij helpen bij marktverkenning, het inventariseren van regionaal vraag-aanbod of het opstellen van een (pre-)feasibility en haalbaarheidsstudie. Daarnaast maken we inzichtelijk of projecten in aanmerking komt voor een bestaande of toekomstige subsidies. Via een sterk netwerk in Brussel helpen we bovendien bij het aantrekken van Europese energiefondsen.

Meer weten?

Bel ons of stuur uw vraagstuk.

Stuur uw vraag