Meicirculaire en financiële verhoudingen | Berenschot webinar

Webinar | Meicirculaire 2023 en de financiële verhoudingen

Evenement
gemeenten bekijken meicirculaire

Deel dit evenement

Datum

24 mei 2023

Krijg beter inzicht in de meicirculaire 2023 en in de financiële verhoudingen.

Datum
8 juni 2023
Tijd
09:00 uur
Locatie
Online
Kosten
Gratis

Programma

Binnenkort verschijnt de meicirculaire van het gemeentefonds. Daarin worden de gevolgen van de Voorjaarsnota voor uw eigen gemeente duidelijk zoals de extra prijsbijstelling, maar ook het effect van de afspraken over de Hervormingsagenda jeugdzorg. Als adviseurs van Berenschot en Gemeentekas geven we u graag weer een toelichting op de actuele ontwikkelingen die bestuurlijk relevant zijn en financiële gevolgen hebben voor uw gemeente.

Daarnaast gaan we in op de financiële verhoudingen. Peter Verheij, associé van Berenschot en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), geeft een toelichting op de stand van zaken op dit belangrijke dossier. Hij gaat hierbij ook in op de opbrengst van de recent door de ROB georganiseerde dag voor de financiële verhoudingen.

Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan!
Gerelateerd

Meer weten?