Benchmark Care


Een hogere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten, dat is de uitdaging waar zorgorganisaties (VVT, GHZ, GGZ) dag in dag uit mee te maken hebben. Tarieven staan onder druk. Een vergelijking met collega-organisaties op het vlak van bedrijfsvoering helpt om inzicht te krijgen en verbeterpunten te identificeren. Dat is precies de focus en het doel van de Benchmark Care.

Waarom meedoen aan de Benchmark Care?

  • Objectief inzicht in de omvang en samenstelling van zowel overhead als primair proces, productiviteit, administratieve belasting in het primaire proces én kostprijzen.
  • Vergelijking met soortgelijke zorgaanbieders.
  • Het verhaal achter de cijfers: persoonlijke begeleiding en veel aandacht voor validatie.
  • Concrete adviezen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.

Wij stellen voor u een uitgebreide, organisatiespecifieke rapportage op, waarin u leest op welke punten de bedrijfsvoering in uw organisatie afwijkt van het gemiddelde en waarom. Dit helpt u onderbouwd en effectief te sturen op de bedrijfsvoering. Bekijk een voorbeeldrapportage (pdf, 1.4 MB)

Onze werkwijze

Na inschrijving levert u online uw gegevens aan middels een vragenlijst. Op basis van de ingevulde gegevens stellen wij een vergelijking op. Deze bespreken wij met u in een persoonlijk gesprek. Na validatie en duiding van de uitkomsten ontvangt u de individuele rapportage. Tot slot presenteren wij de resultaten en aanbevelingen aan de RvB en/of het MT.

De totale kosten van het onderzoek worden gezamenlijk gedragen door alle deelnemers. Veel organisaties nemen frequent deel. Daarom bieden wij een abonnement aan (drie deelnames in vijf jaar), waarbij u een korting krijgt op de deelnameprijs. De totale abonnementskosten (3 deelnames) worden vooraf in rekening gebracht.

Zelf invullen van de vragenlijst kost gemiddeld drie dagen. Ook bieden we de optie aan dat Berenschot op basis van uw administratie de formatie, opbrengsten en kosten toedeelt aan de benchmarkindeling en dit voor u invult in de vragenlijst. Uiteraard valideren we deze indeling met u. Dit bespaart u circa twee dagen invultijd en leidt tot de meest zuivere vergelijking.

In onderstaande tabel vindt u de prijzen van de verschillende mogelijkheden. Deze prijzen zijn exclusief 21% btw.

Buiten de reguliere ronde deelnemen is mogelijk vanaf € 4.250 exclusief btw (afhankelijk van de omvang van uw organisatie).

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan onze benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan voor de Benchmark Care!

Benieuwd op welke punten de bedrijfsvoering van uw organisatie te verbeteren is? Ga dan naar berenschotbenchmarking.nl en meld u aan voor de Benchmark Care. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marvin HanekampSimon HeesbeenBas Peeters of Ide van der Helm. Zij vertellen u graag meer over de benchmark.