Benchmark Care


Een hogere kwaliteit zorg tegen lagere kosten, dat is de uitdaging waar zorgorganisaties (VVT, GHZ, GGZ, RIBW) dag in dag uit mee te maken hebben. Tarieven staan onder druk. Een vergelijking met collega-organisaties op het vlak van overhead en primair proces, productiviteit, administratieve belasting en kostprijzen kan dan verhelderende inzichten en belangrijke verbeterpunten opleveren. Dat is precies de focus en het doel van de benchmark Care.

Waarom meedoen aan de benchmark Care?

  • Objectief inzicht in de omvang en samenstelling van zowel overhead als primair proces, productiviteit, administratieve belasting in het primaire proces én kostprijzen.
  • Vergelijking met zorgaanbieders met soortgelijke zorgproducten.
  • Het verhaal achter de cijfers: persoonlijke begeleiding en veel aandacht voor validatie.
  • Concrete aanbevelingen voor het integraal verbeteren van uw bedrijfsvoering.
  • Onafhankelijke informatie voor in- en externe verantwoording.
  • Leren van de meest actuele inzichten, best practices en collega-organisaties.

Wij stellen voor u een specifieke rapportage op, waarin u leest op welke punten uw organisatie afwijkt van het gemiddelde en waarom. Dit helpt u onderbouwd en effectief te sturen op uw bedrijfsvoering. Bekijk hier een voorbeeldrapportage. (pdf, 1.8 MB)

Onze werkwijze

Bij deelname kunt u online de vragenlijst invullen, indien gewenst ondersteunen wij u daarbij. Op basis van de door u aangeleverde gegevens stellen wij een vergelijking op. Deze bespreken wij met u in een persoonlijk gesprek. Na validatie en duiding van de uitkomsten ontvangt u een individuele rapportage. Daarin ziet u in één oogopslag waar, maar ook waarom uw organisatie afwijkt van het gemiddelde. Zo kunt u onderbouwd en effectief sturen op uw bedrijfsvoering. Tot slot presenteren wij de resultaten en aanbevelingen aan RvB en/of MT.

De totale kosten worden gedragen door alle deelnemers en bedragen € 3.850,- (exclusief btw). Veel organisaties nemen frequent deel. Daarom bieden wij ook een abonnement aan (drie deelnames in vijf jaar), met een korting van in totaal € 2.100,-.

Zelf invullen van de vragenlijst kan en kost ongeveer drie dagen. Wij bieden de optie aan dat Berenschot op basis van uw administratie de formatie, opbrengsten en kosten toedeelt en dit met u valideert. Dit bespaart u circa twee dagen invultijd en leidt tot de meest zuivere vergelijking. De kosten hiervan bedragen € 1.100,- (exclusief btw).

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan voor de benchmark Care!

Benieuwd op welke punten de bedrijfsvoering van uw organisatie te verbeteren is? Ga dan naar berenschotbenchmarking.nl en meld u aan voor de benchmark Care. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met Marvin Hanekamp of Simon Heesbeen. Zij vertellen u graag meer over de benchmark.