Focusstrategie en implementatieprogramma voor Santé Partners | Berenschot cases

Focusstrategie en implementatieprogramma voor Santé Partners

Case
Focusstrategie en implementatieprogramma voor Santé Partners

Deel deze case

Datum

15 april 2024

Opdrachtgever

Santé Partners

Santé Partners, een organisatie in de verpleeg- en thuiszorg die in zes regio’s actief is, zit net als alle andere zorgorganisaties midden in de transformatie van de zorg. Nadat eind 2022 de IZA-, WOZO-, GALA-akkoorden plus de Hervormingsagenda Jeugd van kracht werden, vroeg Santé Partners aan Berenschot om ondersteuning bij de uitwerking hiervan voor de organisatie. Dit betrof het bepalen van de strategische richting en de implementatie van genoemde akkoorden in alle regio’s, met oog voor een stabiele bedrijfsvoering.

Laagdrempelige samenwerking

De keuze viel op Berenschot vanwege de programmatische insteek, goede kennis van de sector en de gezamenlijke aanpak. Zo organiseerde Berenschot sessies met de RvB, met het directieteam en met alle leidinggevenden in de organisatie. “Dankzij dit ‘ringmodel’ ontstond in de organisatie het gevoel dat we het samen deden. Eveline en Bas stonden ook in direct contact met onze mensen, door de hele organisatie heen. Ze voelden als collega, werden ook benaderd met vragen. Het was een heel laagdrempelige samenwerking”, zegt Anne-Marie Laeven, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Santé Partners.

Dankzij dit ‘ringmodel’ ontstond in de organisatie het gevoel dat we het samen deden.

- Anne-Marie Laeven, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Santé Partners

Verstandige keuzes

De eerste helft van 2023 werd besteed aan het maken van keuzes in het licht van de beweging in de akkoorden: zorg veel meer naar huis. Dit gebeurde aan de hand van verschillende methodieken, waaronder financiële en marktanalyses en cliëntreizen. “Allereerst kijk je: leveren we alle zorg thuis – onze corebusiness – conform de bedoeling van de akkoorden? En wat hebben we nog te doen om dat ook in de toekomst te kunnen doen? Kunnen we dat, hebben we daarvoor de expertise in huis?”, schetst Laeven. “Vervolgens is bekeken: wat kunnen we aan in verandercapaciteit en ook financieel. De bedrijfsvoering moet immers wel robuust zijn. Berenschot heeft die analyses uitgevoerd en met ons doorgeakkerd. Dat heeft erg geholpen bij het maken van verstandige keuzes.”

Twee integrale concepten

De analyses mondden uit in een focusstrategie die bestaat uit twee integrale dienstverleningsconcepten – langer zelfstandig thuis wonen en thuis verplegen en behandelen – en inmiddels is vastgesteld door de RvB. Vanaf de zomer van 2023 zijn deze twee concepten verder uitgewerkt tot een totaalconcept conform de akkoorden. Concreet heeft dit geleid tot twee strategische programma’s met daaronder een aantal projecten én is dit vertaald in implementatieplannen voor elke regio. Overige dienstverlening buiten deze twee concepten wordt overgedragen aan andere zorgpartijen. Ook zijn leerroutes projectmatig werken opgezet en voortgangsrapportages ontwikkeld. Sinds januari 2024 loopt de implementatie van de twee programmalijnen, die eind 2025 moet zijn afgerond.

Heel concreet

Terugkijkend toont Laeven zich tevreden. “Vanuit een onoverzichtelijke situatie zijn we gekomen tot een focusstrategie en de uitwerking ervan in twee programma’s. En hebben we intern bewustwording gecreëerd van de transformatie van zorg die nodig is voor Nederland. Door veel mensen te betrekken bij de keuzes en in programma’s, houden we dat vast”, zegt ze. “Het eerste halfjaar van het traject was taai en complex. En als organisatie verlies je je ook weleens in dagdagelijkse beslommeringen. Berenschot zorgde ervoor dat we tempo hielden en maakte het heel concreet. Daardoor zijn we het echt gaan doen. En nu hebben iets staan waarmee we de komende twee jaar verder kunnen.”

Over Santé Partners

Santé Partners biedt ondersteuning en zorg als dat nodig is in elke levensfase en stimuleert daarbinnen maximale regie door de cliënt en zijn omgeving. Dit thuis, dichtbij in de wijk of in een van de eigen woonvormen, en in samenwerking met netwerkpartners. Santé Partners is met haar dienstverlening actief in de regio Arnhem en Utrecht, Rivierenland, Bommelerwaard en de Gelderse Vallei. Het hoofdkantoor staat in Tiel. In totaal telt de organisatie bijna 3.500 medewerkers die ruim 14.000 cliënten ondersteunen (jaarverslag 2022). Meer informatie op www.santepartners.nl 

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases en inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief