Bijdrage Klimaattalent aanlanding windenergie | Berenschot cases

Klimaattalent draagt bij aan aanlanding windenergie op zee

Case
Klimaattalent,aanlanding, windenergie,zee

Deel deze case

Datum

28 oktober 2022

Opdrachtgever

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is van plan in te zetten op gedetailleerder milieuonderzoek en een steviger participatietraject bij het in kaart brengen van kansrijke mogelijkheden voor het aan land brengen van windenergie van zee.

Klimaattalent Zebaish Masood ondersteunde ze bij de voorbereiding van het programma waarbinnen dit moet plaatsvinden: het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (Programma VAWOZ).

Hulp bij maatschappelijk relevante opgave

De opgave waaraan Zebaish heeft gewerkt, heeft een grote maatschappelijk waarde. Niels Tijhuis, senior beleidsmedewerker windenergie op zee bij EZK: ‘Om zeker te zijn dat tijdige verduurzaming van de samenleving mogelijk is en we onze energieonafhankelijkheid vergroten, is de realisatie van windenergie op zee cruciaal. We gaan er nu vanuit dat er in de periode van 2031 tot 2040 nog ongeveer 29 gigawatt aan opgesteld vermogen bij moet komen op de Noordzee. Daarvoor is het nodig dat er nu goed onderzoek wordt gedaan naar hoe dat te realiseren en aan te landen. Daarover hadden we al contact met Berenschot. In eerste instantie werkten we met een groep Berenschotadviseurs die ons onder andere adviseerden over omgevingsmanagement rondom de aanlandingen. Gezien de beperkte interne capaciteit en de veelheid aan stakeholders waar we al mee in contact stonden, bleek het uiteindelijk handiger om één adviseur dedicated beschikbaar te hebben die ons kon helpen met de dagelijkse werkzaamheden.’

Meer slagkracht door brede inzetbaarheid

EZK wilde iemand die kon meedenken over omgevingsmanagement én projectwerkzaamheden kon oppakken. Niels: ‘Gewoon zorgen dat we als team op sterkte waren, zodat we meer in korte tijd gedaan zouden krijgen. Immers hadden we juist in deze fase meer behoefte aan het uitvoering geven aan allerlei zaken. We zochten een proactieve teamspeler die je over het gehele pallet iets kunt vragen. Van de procesmatige en organisatorische kant tot de meer analytische en inhoudelijke werkzaamheden. Dat was de reden om te kijken naar een Klimaattalent. Zebaish voldeed aan het profiel: met haar ervaring op het gebied van energie, ruimtelijke ordening en affiniteit met omgevingsmanagement vonden we iemand die direct aan de slag kon om samen met ons meters te maken. Wat zij naast slagkracht heeft toegevoegd, is vooral veel positieve energie. Ze was fijn om mee samen te werken, collegiaal en daardoor heel snel onderdeel van het team.’

Een Klimaattalent komt bij veel verschillende organisaties. Zo kunnen zij ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze het meest van toegevoegde waarde zijn. Hierdoor krijg je talenten die écht weten waarvoor ze staan en waaraan ze een bijdrage willen leveren. Dat de kracht van het Klimaattalentprogramma.

Niels Tijhuis, senior beleidsmedewerker windenergie op zee, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Niels is tevreden: ‘Zebaish is onder ander begonnen met het maken van krachtenveldanalyses. Wie zijn de belangrijkste stakeholders? Wat zijn hun belangen? Hoe kunnen we hen het beste betrekken? Op basis daarvan hebben we werksessies rondom de inhoud georganiseerd. Zebaish heeft op alle aspecten een bijdrage geleverd. Dat vonden wij hartstikke fijn.’

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?