Onderzoek obstakels emissiereductie energie | Berenschot nieuws

Realisatie CO2-besparingspotentieel industrie kent nog veel obstakels

Nieuws
overhandiging rapport obstakels emissiereductie energie

Deel dit nieuwsartikel

Datum

01 november 2023

Leestijd

1 minuut

In lijn met het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord werkt de industrie aan projecten om de CO2-uitstoot van de eigen productie en van hun producten te verminderen. Hierbij staan bedrijven voor verschillende uitdagingen, die niet altijd binnen hun invloedssfeer liggen en die zorgen voor vertraging van uitvoering van emissiereductie potentieel en daarmee CO2-reductie onbenut laten. In opdracht van de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie (VEMOBIN) onderzocht Berenschot welke belemmeringen er spelen en wat er nodig is om de klimaatdoelen 2030 voor de industrie binnen bereik te brengen. Op 30 oktober is het rapport aangeboden aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

In het onderzoek identificeerde Berenschot zeven hindernissen voor het realiseren van het CO2-besparingspotentieel. Die lopen uiteen van moeilijke vergunningverlening vanwege beperkte stikstofruimte, grote onvoorspelbaarheid voor alle verduurzamingsroutes, vergunningverlening rond CCS en LCH tot maakbaarheid in alle ontwikkelfasen, onzekere businesscases, botsende kaders bij elektrificering en energie-efficiëntie en last but not least: het gebrek aan kaders rond biobased en circulaire projecten. Deze hordes staan niet op zichzelf, maar hebben ook invloed op elkaar. Dit betekent ook dat het wegnemen van één van de hordes niet automatisch leidt tot de realisering van een project.

In het rapport draagt Berenschot vier kernoplossingsrichtingen aan om de hindernissen te overkomen. De oplossingsrichtingen grijpen ook in op de verwevenheid van de hindernissen. “Denk daarbij aan pragmatische oplossingen en samenwerking, maar de overheid dient ook duidelijkheid te bieden over de keuzes. Verder moeten de tijdlijnen van relevante processen beter op elkaar aansluiten en pleiten we voor meer uitwisseling van kennis en expertise”, schetst Julia Koelega, consultant bij Berenschot.

Gisteren kreeg minister Adriaansens het rapport aangeboden door VEMOBIN-directeur Erik Klooster en Julia Koelega van Berenschot tijdens een bijeenkomst bij VNO-NCW in Den Haag. De minister concludeerde onder meer dat het realiseren van de CO2-reductiedoelen voor de industrie “vraagt [om] transitiemanagement van de bovenste orde en daar hebben we elkaar – overheid en bedrijfsleven – hard bij nodig”. Ook riep zij de industrie op “om ons nog scherper te maken, zodat we met elkaar CO2-emissie te lijf kunnen gaan”.

Benieuwd naar de inzichten? Download hier het volledige rapport. Zijn de belemmeringen herkenbaar en bent u benieuwd naar de oplossingen? Of ziet u andere hordes op uw route? We praten er graag met u over door.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief