Bas Laan, Consultant | Berenschot

Consultant

Bas Laan

Een gezonde bedrijfsvoering is de basis om een hoge cliënt- en medewerkerstevredenheid te realiseren. Hierbij horen de baten in verhouding te staan tot de lasten. Samen met langdurige zorgaanbieders (VVT, GHZ en GGZ) zorg ik ervoor dat deze onderdelen van bedrijfsvoering in balans zijn, zodat het zorgpersoneel met plezier hun werk uitvoert en productief is.
Afbeelding - Bas Laan

Over Bas

Bent u bestuurder, directeur of manager in de langdurige zorg en wilt u werken aan een:

• kwalitatief goede zorg en tevreden cliënten;
• bevlogen medewerkers, laag ziekteverzuim en lage onvoorziene uitstroom en een;
• financieel gezonde organisatie waar de continuïteit geborgd is?

Ik ben adviseur bij Berenschot en help langdurige zorgaanbieders (VVT, GHZ en GGZ) met het organiseren van bedrijfsvoering. Samen met langdurige zorgaanbieders identificeer ik uitdagingen op het gebied van bedrijfsvoering (denk aan de concurrerende arbeidsmarkt, veranderende benodigde competenties van het zorgpersoneel en een hoog verzuim) en analyseer ik die in samenhang met de strategische doelstellingen van de organisatie (bijv. inrichting van zelfsturende teams of gewenste groei van het personeels- en cliëntenbestand).

Samen met u en uw organisatie denk ik mee hoe wij ervoor kunnen zorgen dat medewerkers hun werk goed en met plezier kunnen uitvoeren en zoveel mogelijk van hun tijd aan de cliënten kunnen besteden. Denk hierbij aan het realiseren van efficiënte processen met helderheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden, het duurzaam inzetten van medewerkers in lijn met competenties en zorgen voor een ondersteuning en aansturing met toegevoegde waarde. Uitkomsten van mijn werk zijn doorgaans een lager verzuim en hogere medewerkerstevredenheid.

Mijn achtergrond als fysiotherapeut en bestuurskundige zorgt ervoor dat ik in staat ben om snel te schakelen tussen de uitvoering in de zorg en het besturen daarvan. Opdrachtgevers waarderen mij om mijn analytisch vermogen, energieke houding en eerlijkheid als ik knelpunten identificeer in de organisatie.

Gerelateerde inzichten