Eelco Rietveld | Berenschot

Managing consultant

Eelco Rietveld

Inspireren en innoveren zijn mijn passie! Mijn kracht ligt dan ook in het samen met een team ontwikkelen van vernieuwende, geïntegreerde concepten op het grensvlak van duurzaamheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening.
Afbeelding - Eelco Rietveld

Over Eelco

Met een achtergrond als industrieel ontwerper en ruime ervaring in het uitvoeren van levenscyclusanalyses, koester ik een voorliefde voor alles wat elektrisch rijdt, racet, vaart en vliegt - kortom, alles met een batterij en een stekker!

Voor de hedendaagse uitdagingen op het gebied van duurzame mobiliteit is echter een bredere aanpak vereist. Met mijn voortdurende streven naar vernieuwing en het creëren van impactvolle oplossingen, zet ik mij in om samen met overheden en het bedrijfsleven bij te dragen aan de transformatie van Nederland tot een aantrekkelijkere en leefbaardere omgeving.

In deze dynamische context is een ervaren adviseur nodig die met hoofd, hart en handen opereert, waarbij een gebalanceerde benadering wordt gehanteerd van intellect, emotionele betrokkenheid en praktische vaardigheden om succes te kunnen verzekeren.