Eveline Ploeger, Senior managing consultant | Berenschot

Senior managing consultant

Eveline Ploeger

'Een bijdrage leveren aan een evenwichtige arbeidsmarkt, waarin iedereen mee kan doen.'
Afbeelding - Eveline Ploeger

Over Eveline

De uitdagingen op de arbeidsmarkt nemen toe, zowel kwantitatief als kwalitatief…

Mijn motivatie om bij Berenschot te gaan werken, is om maatschappelijke impact te hebben. Voor mij persoonlijk betekent dat een bijdrage te leveren aan een evenwichtige arbeidsmarkt, waarin iedereen mee kan doen. Ik wil bijdragen aan een toekomst waarin, er binnen organisaties voldoende mensen beschikbaar zijn voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen, medewerkers geschikt zijn om te kunnen (blijven) werken, er (geschikt) werk is voor iedereen, waarin mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en met plezier naar hun werk gaan.

Ontwikkeling is wat mij drijft, ik krijg energie van vernieuwen en verbinden. In mijn werk ben ik graag betrokken bij het transformeren van organisaties en het ontwikkelen van mensen. Daarin te helpen om organisaties en medewerkers beter te laten functioneren in hun professionele en maatschappelijke omgeving

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met allerlei matchings- en ontwikkelvraagstukken, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau en in zowel de non-profit als de profitmarkt. Ik heb een achtergrond in de psychologie, de verander- en bedrijfskunde. Ik ben dan ook altijd op zoek naar de verbinding tussen de ambitie van de organisatie en de talenten van de mensen. Als strategisch hr en hr analytics consultant onderzoek ik samen met de klant wat de gewenste toekomstige situatie is, wat de uitdagingen zijn en hoe daar het beste te komen met de (toekomstige) mensen. Vraagstukken waar ik organisaties (in transities) bij ondersteun, zijn het bepalen of door ontwikkelen van de strategische hr-agenda, competentiemanagement en talentmanagement. 

Kernwoorden in mijn manier van handelen: gelijkwaardig, analytisch, realistisch, doelgericht, samen, stimulerend en lef! In mijn aanpak verbind ik theorie en praktijk en heb ik oog voor mens en resultaat. Verder sta ik open voor leren en experimenteren en heb ik zelf altijd veel ideeën.

People Services & Solutions | Hr Business Development | Hr & Talent Analytics. Dat is waar ik mij momenteel mee bezig houd: met behulp van data strategisch hr-beleid en -visie vormgeven en het doorontwikkelen van hr-diensten & solutions.

Gerelateerde inzichten