Menno Olman, Geassocieerd consultant | Berenschot

Geassocieerd consultant

Menno Olman

Gedragen oplossingen vragen om een samenhangende, geïntegreerde benadering vanuit verschillende invalshoeken. Het (willen) bereiken van een gezamenlijk gedragen resultaat dient leidend te zijn. Een belangrijke voorwaarde om dat resultaat te realiseren, is het structureren van de samenwerking.
Afbeelding - Menno Olman

Over Menno

In de afgelopen 40 jaar ben ik aan verschillende kanten van de bestuurlijke en maatschappelijke tafel actief geweest in de wereld van het fysieke domein, zowel op het terrein van verkeer en vervoer, mobiliteit en infrastructuur als op dat van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke inrichting en water. Ik heb dat gedaan in diverse rollen en functies: zowel lijnfuncties als interim-, project- en procesmanagement en daarnaast ook in de rol van adviseur. Daarbij gaat het vooral om vraagstukken in een complexe publieke omgeving, waarbij meerdere overheidslagen betrokken zijn en op het snijvlak van publieke en privaat. Die kennis en ervaring van de hele keten van visie tot en met uitvoering zet ik in om tot een succesvol eindresultaat te komen.

Mijn overtuiging is dat (kwaliteiten van) mensen een bepalende factor zijn voor het behalen van resultaten.

Berenschot werkt intensief samen met een aantal zelfstandige professionals. Deze geassocieerd consultants hebben geen dienstverband bij Berenschot maar zijn wel nauw betrokken bij Berenschot. Zij worden op tijdelijke basis ingezet bij opdrachten vanwege hun specifieke kennis en vaardigheden.

Gerelateerde inzichten