Ralph Kohlmann, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Ralph Kohlmann

Als managing consultant en procesmanager Energie en Leefomgeving sta ik voor betekenisvolle resultaten in bestuurlijke, regionale en maatschappelijke vraagstukken.
Afbeelding - Ralph Kohlmann

Over Ralph

Op het regionale schaalniveau spelen enkele belangrijke vraagstukken waarmee we allemaal dagelijks te maken hebben: onder meer de energietransitie, duurzame mobiliteit, verstedelijking en economische ontwikkeling. Iedereen heeft er een opvatting over; het is maar net vanuit welke positie of belang je redeneert.

Als managing consultant bij Berenschot probeer ik die uiteenlopende perspectieven en belangen bij elkaar te brengen tot een resultaat dat meer is dan de som der delen en waarmee de opdrachtgever verder kan. Mijn rol varieert van procesbegeleider tot strategisch adviseur of onderzoeker.

Ik werk doorgaans aan projecten waarin ik de inhoud van regionale ontwikkeling met het bestuurlijke- en samenwerkingsproces kan combineren. Ik ben opgeleid als planoloog en ik heb geruime tijd gewerkt aan de gemeentelijke samenwerking in de Utrechtse regio. Namens Berenschot werkte ik onder meer voor de regio's Foodvalley, Eindhoven, West-Brabant, Drenthe en de grensoverschrijdende regio Gent-Terneuzen.

In mijn opdrachten onderscheid ik mij door mijn scherpzinnigheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid.

Gerelateerde inzichten