Sam Huberts, Consultant | Berenschot

Consultant

Sam Huberts

Analytische adviseur met open blik, die enthousiasme voor inhoud en politiek-bestuurlijke verhoudingen combineert. Gericht op waardevol advies dat standhoudt in de uitdagende (en soms weerbarstige) praktijk van het openbaar bestuur.
Afbeelding - Sam Huberts

Over Sam

Het openbaar bestuur staat aan het roer van onze maatschappij en is nooit uitontwikkeld. De constante zoektocht naar verdere maatschappelijke vooruitgang (en publieke waarde) is in de eerste plaats gebaat bij heldere inhoudelijke inzichten. Besluitvormingsprocessen vragen echter om meer dan kennis.

Met veel plezier help ik overheden en bestuurders om publieke opgaven te formuleren en realiseren. Om een gefundeerde richting te bepalen is het naar mijn mening van belang om bredere theorieën (en strategieën) te combineren met inzichten uit de praktijk. Mijn wetenschappelijke ervaring in de bestuurskunde en politicologie en mijn advieservaring stellen mij hiertoe in staat. In mijn advies- en onderzoeksopdrachten heb ik mij beziggehouden met vraagstukken die spelen op stelsel- tot uitvoeringsniveau en alles daar tussenin. Hierdoor begrijp ik de uitdagingen waar bestuurders en ambtenaren voor staan en weet ik wat nodig is om tot effectieve en gedragen oplossingen te komen.

Bij Berenschot werk ik aan samenwerkingsvraagstukken in het openbaar bestuur. In opdrachten ga ik resultaatgericht, creatief en strategisch te werk. Ik ben beschouwend en sta voor de inhoud, terwijl ik de grote lijnen scherp voor ogen houd.

Gerelateerde inzichten