Valentin Schedereit, Senior consultant | Berenschot

Senior Consultant

Valentin Schedereit

Met praktijkkennis en een scherpe blik help ik overheden en bedrijven om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen. Omdat het nodig is, maar ook omdat er kansen in liggen.
Afbeelding - Valentin Schedereit

Over Valentin

Hoe kunnen we ook in toekomst mobiel blijven, maar dan op een slimmere en schonere manier? Welke keuzes moeten overheden en bedrijven nu maken om hier naar toe te werken? En welke innovaties kunnen hierbij helpen? Dit zijn vraagstukken waar ik me graag in verdiep, altijd met oog op een tastbaar en concreet resultaat voor de opdrachtgever. Ik doe dat onder andere op het gebied van openbaar vervoer, deelmobiliteit en stadslogistiek.

In mijn adviesopdrachten kan ik op praktische ervaring bouwen, die ik bij marktpartijen in de mobiliteits- en transportsector heb opgedaan – in Nederland, maar ook daarbuiten. Daarnaast helpt me mijn achtergrond in planologie om mobiliteitsvraagstukken op een integrale manier te bekijken.

Mijn werk doe ik uit de overtuiging dat de transitie naar duurzame mobiliteit hard nodig is om de klimaatverandering te beperken en tegelijkertijd onze steden en regio’s leefbaarder te maken. Laten we er samen mee aan de slag gaan!

Gerelateerde inzichten