Digitale inclusie en ethische randvoorwaarden | Berenschot

Dienst

Digitale inclusie en ethische randvoorwaarden

De juiste ethische randvoorwaarden voor uw digitale transformatie.

In het streven naar efficiëntie en effectiviteit worden de relevante morele vraagstukken vaak onderschat. De complexiteit van deze vraagstukken in de context van digitale transformatie zorgen vaak voor onverwachte problemen die ten koste gaan van het maatschappelijk draagvlak voor kostbare projecten. Om de legitimiteit van dergelijke projecten te waarborgen is het belangrijk om de juiste ethische randvoorwaarden voor digitale transformatie vast te stellen en inclusie te realiseren.

Wij helpen u de juiste morele overwegingen te maken en burgers op de juiste manier te betrekken. Dit doen wij op basis van onze brede kennis en expertise op het gebied van wet- en regelgeving, nieuwe technologieën en hun ethische gevolgen. Daarnaast kennen wij de nieuwste (digitale) participatiemethodes. Met onze hulp wordt uw digitale transformatie rechtmatig, gedragen door betrokkenen en is deze in lijn met hetgeen dat van een ‘goede overheid’ verwacht mag worden.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Opzet inrichtingseisen en infrastructuur

Wij ontwikkelen ethische randvoorwaarden, zoals een handelingskader voor governance en de omgang met data en technologie.

Bieden van een handelingsperspectief

Wij begeleiden ethische dialoogsessies en zetten juridische kaders uit voor concrete situaties.

Digitale inclusie

Met ons advies op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en vertrouwen zetten we de gebruiker centraal en zorgen we voor een inclusieve digitale transformatie. Zo wordt buitensluiting voorkomen.