Integriteitsonderzoek methodisch uitvoeren | Berenschot

Dienst

Integriteitsonderzoek

Wij helpen u met de uitvoer van een integriteitsonderzoek. En brengen relevante feiten en omstandigheden in kaart en wegen deze.

Stapsgewijs uitvoeren

‘Dit is voor mij gelukkig de eerste keer en ik hoop het nooit meer mee te maken.’ Een veelvoorkomende uitspraak van een leidinggevende of bestuurder die zich geconfronteerd ziet met een melding over niet-integer gedrag. Ook u kan het zomaar overkomen: een incident of een vermoeden van een integriteitsschending. Een bestuurder die het bedrijf van zijn partner zou hebben bevoordeeld, een ambtenaar die zich mogelijk schuldig maakt aan financiële fraude of een directeur die misbruik maakt van zijn positie. Betrokkene(n) beseffen vaak direct dat ze er ‘iets’ mee moeten. Maar wat? En hoe dan? Wat zijn de juiste stappen?

Wij helpen u bij het doorlopen van een zorgvuldig proces en bij het in kaart brengen én wegen van alle relevante feiten en omstandigheden. Dit doen we volgens een vaste methodiek waarin zorgvuldigheid, objectiviteit, navolgbaarheid en proportionaliteit leidend zijn. We hebben zeer ruime ervaring met onderzoeken naar het handelen van burgemeesters, wethouders, raadsleden, statenleden, gedeputeerden, ambtenaren en medewerkers. Zo deden we onder meer integriteitsonderzoek naar vermeende belangenverstrengeling, bevoordeling, onheuse bejegening, machtsmisbruik, nepotisme, identiteitsfraude, niet melden van nevenfuncties, lekken van informatie en financiële fraude. Meestal onder eigen vlag, soms in opdracht van een commissie van wijzen, een deskundigencommissie of het Huis voor Klokkenluiders.

Eerdere opdrachtgevers integriteitsonderzoek

Wij helpen u bij het uitvoeren van een integriteitsonderzoek. We brengen relevante feiten en omstandigheden in kaart en wegen deze. We voerden eerder integriteitsonderzoeken uit voor:

  • De Provincies Limburg, Drenthe en Zuid-Holland;
  • De gemeenten Weert, Midden-Delfland, Zevenaar, Maasdriel, Heerlen, Helmond, Pijnacker-Nootdorp, Aalsmeer, Woerden, IJsselstein, Muiden, Opsterland, Almere, Stichtse Vecht, Leeuwarden, Enschede, Reusel-de Mierden, Nijmegen, Baarle-Nassau, Bodegraven-Reeuwijk.
  • Ministeries; 
  • Woningcorporaties;
  • Kennisinstellingen;
  • Zorginstellingen;
  • Gemeenschappelijke regelingen;
  • Uitvoeringsorganisaties.
Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag

Berenschot vergunninghouder Wpbr

Integriteitsonderzoeken kunnen de persoonlijke levenssfeer raken. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) is voor uitvoering van deze onderzoeken een vergunning nodig. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB-nummer 1622) voor de periode 2022-2027.

Integriteitsonderzoek ligt op tafel