Integriteit en weerbaarheid | Berenschot

Dienst

Integriteit en weerbaarheid

Het borgen, bevorderen en vormgeven van een integere en weerbare organisatie. Daarover geven we advies en bieden we praktische ondersteuning.
Mannen schudden elkaar de hand na waarborgen integriteit organisatie

Een integere en weerbare organisatie

Integriteit, niemand kan er nog omheen. Het is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van (semi)publieke organisaties. Het thema is niet iets uit de boekjes en valt niet te vangen in termen als goed-fout of zwart-wit. Er is sprake van een grijs gebied. Lag de nadruk in de voorbije jaren op het reageren op incidenten, nu gaat het steeds meer om het voorkomen ervan.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag

Kwalitatieve en onafhankelijke ondersteuning

Wij kunnen met beide ondersteunen. In de afgelopen jaren hebben wij een naam opgebouwd op het gebied van kwalitatieve en onafhankelijke ondersteuning bij integriteitsvraagstukken. Samen helpen we u de integriteit van uw organisatie, bestuurders en medewerkers naar een hoger plan te tillen en te blijven waarborgen in de toekomst. Daarin ondersteunen wij alle (semi)publieke organisaties, van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk tot kennisinstellingen, woningcorporaties, zbo’s en uitvoeringsorganisaties.

Wat we bieden

Onze dienstverlening