Risicoanalyse integriteit | Berenschot

Dienst

Risicoanalyse integriteit

Voor een geloofwaardig openbaar bestuur
Afbeelding - Risicoanalyse integriteit

De provinciale staten en waterschapsverkiezingen van 2023 komen eraan! Hoog tijd om de risicoanalyse integriteit in de startblokken te zetten voor de kandidaat-gedeputeerden en kandidaat-DB-leden die straks bekend gaan worden.

Integriteit staat aan de basis van de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. Een andere reden om met de risicoanalyse integriteit bij benoeming van nieuwe gedeputeerden of DB-leden aan de slag te gaan, is het voornemen van de Minister van Binnenlandse Zaken om een dergelijke risicoanalyse verplicht te stellen. Berenschot is marktleider op dit gebied en helpt u hier graag bij. Uit de honderden risicoanalyses die Berenschot na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2022 uitvoerde, blijkt dat bij 80 procent van de kandidaten sprake was van één of meer risico’s. Dit bevestigt het belang van de risicoanalyse. De risicoanalyse integriteit is in aangepaste vorm ook toepasbaar voor staten- en algemene bestuursleden nadat zij verkozen zijn. We merken dat hier steeds meer belangstelling voor is.

 

Onze risicoanalyse integriteit

De risicoanalyse integriteit van Berenschot is een beproefde methode die inmiddels bij meer dan 100 gemeenten, provincies en waterschappen is ingezet. De risicoanalyse integriteit is bedoeld om een kandidaat-gedeputeerde of kandidaat-DB-lid:

  • inzicht te geven in mogelijke risico’s en knelpunten op het gebied van integriteit;
  • advies te geven over hoe om te gaan met deze mogelijke risico’s en knelpunten (beheersmaatregelen);
  • zijn/haar bewustwording van integriteit te vergroten.

Een nieuw onderdeel van de risicoanalyse is een geautomatiseerde social media screening, waardoor wij ook het online gedrag meenemen in de analyse. Ook wordt er meer aandacht besteed aan ondermijning. 

 

Onze aanpak

Kort samengevat ziet onze aanpak er als volgt uit:

werkwijze risicoanalyse integriteit

Aantrekkelijke voorwaarden

  • Zodra de kandidaten bekend zijn, kunnen wij van start gaan. Indien gewenst kunnen wij de risicoanalyse voor een heel college/Dagelijks Bestuur binnen een week uitvoeren.
  • Het persoonlijk gesprek met de kandidaat-gedeputeerde of kandidaat-DB-lid wordt face-to-face of digitaal gevoerd door twee ervaren Berenschot-adviseurs.
  • Wij bieden alle kandidaten de mogelijkheid om tijdens de collegeperiode gratis gebruik te maken van onze helpdesk integriteit. Deze helpdesk voorziet bestuurders van advies bij dilemma’s op dit gebied.
  • Wij werken met een vaste prijs per kandidaat. Als u meer kandidaten wilt laten onderzoeken, ontvangt u korting naar rato.

 

Berenschot vergunninghouder Wpbr

Integriteitsonderzoeken kunnen de persoonlijke levenssfeer raken. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) is voor uitvoering van deze onderzoeken een vergunning nodig. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB-nummer 1622). Berenschot is daarnaast is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.