Risicoanalyse integriteit | Berenschot

Dienst

Risicoanalyse integriteit

Voor een geloofwaardig openbaar bestuur

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen eraan! Hoog tijd om de risicoanalyse integriteit in de startblokken te zetten voor de kandidaat-wethouders die straks bekend gaan worden.

Integriteit staat aan de basis van de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. Vanaf 2022 is de risicoanalyse integriteit bij benoeming van nieuwe wethouders bovendien waarschijnlijk wettelijk verplicht. Berenschot is marktleider op dit gebied en helpt u hier graag bij. Uit de meer dan honderd risicoanalyses die Berenschot na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 uitvoerde, blijkt dat bij 80 procent van de kandidaten sprake was van één of meer risico’s. Dit bevestigt het belang van de risicoanalyse.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag

Onze risicoanalyse integriteit

De risicoanalyse integriteit van Berenschot is een beproefde methode die inmiddels bij meer dan 90 gemeenten is ingezet. Een nieuw onderdeel van de risicoanalyse is een geautomatiseerde social media screening, waardoor wij ook het online gedrag meenemen in de analyse. Ook wordt er meer aandacht besteed aan ondermijning.

De risicoanalyse integriteit is bedoeld om een kandidaat-wethouder:

  • inzicht te geven in mogelijke risico’s en knelpunten op het gebied van integriteit;
  • advies te geven over hoe om te gaan met deze mogelijke risico’s en knelpunten (beheersmaatregelen);
  • zijn/haar bewustwording van integriteit te vergroten.

Berenschot vergunninghouder Wpbr

Integriteitsonderzoeken kunnen de persoonlijke levenssfeer raken. Conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) is voor uitvoering van deze onderzoeken een vergunning nodig. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Berenschot deze vergunning verleend (POB-nummer 1622). Berenschot is daarnaast is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.