Integriteitstraining medewerkers en bestuurders | Berenschot

Dienst

Integriteitstraining

Onze integriteitstraining geeft inzicht in het formele kader rond integriteit en biedt medewerkers en bestuurders handvatten voor hun handelwijze in ”het grijze gebied”.

Integriteit is geen zwart-wit begrip

Veel mensen zien integriteit als een zwart-wit begrip: je bent integer of je bent het niet – een beetje integer bestaat niet. In de praktijk ligt het echter een stuk complexer. Iedereen weet dat stelen niet mag. De integriteitstraining wordt pas ingewikkeld wanneer je te maken krijgt met dilemma’s in een grijs gebied. Daarbij kunt u denken aan integriteit dilemma’s zoals:

  • Hoe ga ik als ambtenaar om met druk van een wethouder in een handhavingsdossier?
  • Kan ik als raadslid meestemmen over het bestemmingsplan van mijn buurt?
  • Kan mijn partner een overeenkomst aangaan met de gemeente?
  • Hoe ga ik als bestuurder om met een uitnodiging van een projectontwikkelaar?
  • Hoe ga ik als ambtenaar om met wensen en beïnvloeding van burgers en belangengroepen in het kader van de energietransitie?

Bij dergelijke dilemma’s ontbreekt doorgaans een pasklaar antwoord. Onze integriteitstrainingen geven inzicht in het formele kader rond integriteit en bieden medewerkers en bestuurders handvatten voor hun handelwijze in ”het grijze gebied”.

Eerdere opdrachtgevers integriteitstraining

Recentelijk hebben wij integriteitstrainingen uitgevoerd voor provincie Gelderland, gemeenten Gulpen-Wittem, Den Haag, Halderberge, Hoorn, Medemblik, Mook en Middelaar, Opmeer en Steenwijkerland, woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, Esprit Scholen en het ministerie van SZW.

Meer weten over integriteitstraining?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag