Goed voorbereid op de Wet open overheid | Berenschot webinar

Goed voorbereid op de Wet open overheid

Webinar
Man bekijkt webinar over Wet Open Overheid terug op ipad

Deel dit webinar

Datum

08 juli 2021

Op donderdag 8 juli 2021 presenteerden Berenschot en onderzoeksbureau Statisfact een aantal best practices over de informatiehuishouding binnen de overheid.

In een klein uur ontdekt u hoe u effectief en efficiënt uw eigen informatiehuishouding in kaart brengt. Bovendien bent u in staat uw organisatie gericht voor te bereiden op de vereisten van de Wet open overheid (Woo). Bekijk hieronder het volledige webinar terug.

Over de Wet open overheid

De informatiehuishouding van de overheid ligt momenteel onder een vergrootglas, mede als gevolg van enkele geruchtmakende zaken zoals de toeslagenaffaire. Helder is dat de samenleving vraagt om meer transparantie en openheid van de overheid over de besluitvorming en de uitvoering van beleid. Deze vraag is inmiddels geconcretiseerd in de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Onder de nieuwe wet zijn overheden verplicht informatie in bepaalde categorieën actief openbaar te maken en ook een inspanning te leveren om alle overheidsinformatie openbaar te maken.

Sprekers

Harro Spanninga

Harro Spanninga

Harro Spanninga is binnen Berenschot verantwoordelijk voor de digitale transformatie in het openbaar bestuur. Hij houdt zich bezig met vraagstukken over de digitale overheid. Deze vraagstukken spelen altijd op het snijvlak van beleid, organisatie, informatie en IT. Hij was onder andere projectleider voor het onderzoek naar de ‘good practices’ in de informatiehuishouding.

Andrew Chandler

Andrew Chandler

Andrew Chandler heeft als manager projecten binnen Statisfact de dagelijkse leiding over een groot deel van de onderzoeken. Andrew stuurt projectteams aan en fungeert gedurende de looptijd van een onderzoek als sparringpartner van de opdrachtgever. Hij beschikt over ruime projectmanagement- en advieservaring, opgedaan bij onderzoeken binnen diverse gemeenten en ministeries naar de informatiehuishouding en omgang met digitale informatie vanuit medewerkersperspectief.

Download de presentatie

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief