Bijdragen aan schonere lucht in Nederland | Berenschot

Bijdragen aan schonere lucht in Nederland

Artikel
Vrouw ademt schonere lucht in

Deel dit artikel

Datum

08 juni 2022

Leestijd

1 minuut

Met een gezondheidswinst van 47% in het jaar 2030 is het Schone Lucht Akkoord goed op weg om de ambitie van 50% gezondheidswinst te behalen. Dit blijkt uit de eerste doorrekeningen van het RIVM van de Schone Lucht Akkoord-maatregelen. Berenschot en Berenschot Klimaattalent ondersteunen de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

Voortgangsrapportage

Het Schone Lucht Akkoord is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Het gezamenlijk streven van de deelnemende partijen is een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Dat betekent dat mensen gezonder en langer leven. Op 14 maart heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, de voortgangsrapportage van het Schone Lucht Akkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze eerste doorrekening is gebaseerd op de huidige plannen, maar niet alle maatregelen konden worden meegenomen in deze berekening, omdat ze nog concreter uitgewerkt zullen worden. Het RIVM schat dat er met onder andere klimaat- en stikstofplannen een gezondheidswinst van 52% te behalen is in 2030. Op de website van het RIVM is per gemeente in Nederland te zien hoe schoon de lucht nu is en straks wordt.

Tien themagroepen

Het bereiken van gezondheidswinst wordt concreet behaald door de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide te verminderen. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door onder andere mobiliteit, landbouw, industrie, binnenvaart en houtstook. In het Schone Lucht Akkoord wordt deze materie in tien themagroepen onder de aandacht gebracht, waar deelnemers (decentrale overheden) betrokken worden, kennis uitwisselen en gestimuleerd worden tot het nemen van (aanvullende) maatregelen. Sinds januari 2022 ondersteunen Berenschot en Berenschot Klimaattalent de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. Hierbij gaat het om programmabrede ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld een jaarplan, een strategisch communicatieplan, co-organisatie van het jaarcongres en ondersteuning bij vijf van de tien themagroepen.

Blijvende aandacht

Klimaattalent Juliette Brink zet zich als projectsecretaris van het Berenschot-team in op bovengenoemde aspecten en vervult een procesondersteunende en coördinerende rol. Schone lucht is van levensbelang en vergt blijvende aandacht en urgentie. Als Klimaattalent draagt Juliette graag haar steentje bij aan de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord, en daarmee aan een gezonder en schoner Nederland.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief