Dashboards datageletterdheid | Berenschot artikel

Dashboards: hogere datageletterdheid, betere stuurinformatie

Artikel
Dashboards hogere datageletterdheid betere stuurinformatie

Deel dit artikel

Datum

12 april 2024

Leestijd

1 minuut

Datageletterdheid houdt in dat iemand data kan lezen, begrijpen en op een slimme manier kan inzetten of met anderen kan delen. Een manager zorgkwaliteit wil bijvoorbeeld inzicht in klinische uitkomstindicatoren. Hoe effectief is dit zorgproces? Welke interventies zijn nodig? Dan is het van belang om data goed te kunnen lezen en daar effectief waarde uit te halen om in gesprek met de bestuurder of andere collega’s interventies te kunnen adviseren. Maar hoe realiseert u nu zo’n dashboard dat datageletterdheid binnen uw organisatie helpt te vergroten?

Net als bij bedrijven en overheden neemt binnen de gezondheidszorg de rol van data steeds meer toe. Data zijn niet langer een bijproduct van zorgprocessen, maar worden in veel gevallen (in de vorm van dashboards) al ingezet als basis voor strategische, tactische en operationele besluitvorming. Managers vertrouwen in toenemende mate op data om te anticiperen op zorgbehoeften en om het beleid te optimaliseren, en hoeven niet langer uitsluitend te varen op onderbuikgevoel en intuïtie. Wel bevinden zorgprofessionals zich op verschillende instapniveaus, elk op hun eigen manier op zoek naar waarde uit data. Dat is terug te zien in de mate van datageletterdheid binnen de organisatie – een inmiddels onmisbare vaardigheid voor managers in de zorg.

Probleem duiden

De samenwerking tussen managers en ontwikkelaars is essentieel voor het vergroten van datageletterdheid. De ontwikkelaars van dashboards, zogeheten BI-ontwikkelaars, helpen bij het maken van de juiste ontwerpkeuzes. Daarvoor dienen ze precies het probleem of de hulpvraag van de gebruiker te begrijpen, zodat ze daar in de ontwikkeling van het dashboard bij aan kunnen sluiten. Aan u als manager de taak om die richting te duiden.

 

Diverse dashboards

Dat begint met het overbrengen van uw doelstellingen voor het dashboard en tevens op welke wijze u deze doelstellingen wilt kunnen monitoren (stap 1 ‘Probleem begrijpen’). In veel gevallen betreft dit metingen die de BI-ontwikkelaar zal ontwikkelen. Vervolgens bekijkt u samen of de benodigde data beschikbaar zijn en welk type dashboard het meest passend is. Een strategisch, tactisch of operationeel probleem vraagt namelijk verschillende typen dashboards met bijbehorende visualisatietechnieken. Het juiste gesprek aan de voorkant van het ontwikkelproces vergroot het draagvlak en daarmee de kans op succesvolle implementatie van een dashboard (stap 8 ‘Implementeren’).

 

Meer grip

Door als manager op deze manier het gesprek met uw BI-ontwikkelaar te voeren krijgt u meer grip op uw eigen informatievoorziening. Dit helpt de datageletterdheid en het effectief gebruik van data binnen uw organisatie te vergroten.
Benieuwd hoe u de datageletterdheid binnen uw organisatie kunt vergroten met dashboards? En zo kunt beschikken over betere stuurinformatie? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Michelle Zomers, consultant Business & Data Solutions.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief