Klimaattalenten op bezoek ministerie BZK | Berenschot artikel

Klimaattalenten op bezoek bij het ministerie van BZK

Artikel
Klimaattalenten op bezoek bij het ministerie van BZK

Deel dit artikel

Datum

17 januari 2023

Leestijd

2 minuten

Met het programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO) beoogt de directie Bouwen en Energie van het ministerie van BZK bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs. Een klimaattalent van Berenschot ondersteunde het ministerie acht maanden bij het opzetten van de specifieke uitkering energiearmoede en het oprichten van de energiebespaarcoalitie. Andere klimaattalenten waren geïnteresseerd in de rol van BZK in de energietransitie én om mee te denken over een belangrijk vraagstuk. Tijd voor een bezoek aan Den Haag!

Na een hartelijke ontvangst bij de Turfmarkt door Edwin Buser, Bente Vedder en Mirthe Heikens (beleidsadviseurs en -medewerkers binnen de directie Bouwen en Energie) kregen de klimaattalenten een presentatie over de doelen van het ministerie op het gebied van duurzaamheid. Met het PVGO stelt het ministerie zich ten doel voor 2030 12,6 megaton CO2-uitstoot te reduceren in de gebouwde omgeving door middel van isolatie, het verminderen van lage energielabels, huishoudens laten overstappen op duurzame installaties of een warmtenet en meer groen gas te gaan bijmengen bij aardgas. Hiervoor hanteert het ministerie verschillende instrumenten, waaronder regelingen, het nationaal isolatieprogramma en regelgeving.

Samenwerken met Europees niveau voor verduurzaming

Bij de verduurzaming heeft het ministerie steeds te maken met meerdere stakeholders zoals gemeenten, woningcorporaties, belangenorganisaties en de EU. Met deze laatste stakeholder wordt intensief samengewerkt om met Europese partners samen te verduurzamen. Daarom presenteerde Aimée Felix, vanuit BZK werkzaam bij de EU, hoe het ministerie acteert op Europees niveau om met EU-lidstaten te werken aan regelgeving die nationaal impact heeft.

De Overheid Tegenover Energiearmoede

Omdat de specifieke uitkering energiearmoede en het oprichten van de energiebespaarcoalitie voortkomen uit de stijging van de gasprijzen, werkten de klimaattalenten tot slot strategieën en instrumenten uit die de overheid kan inzetten om mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen tegemoet te komen.

Oplossingen

Bene Vedder presenteerde de volgende oplossingen:

  • Het invoeren van een energiebasispakket, waarin nutsenergie net zoals het basispakket van de zorgverzekeringen goedkoop kan worden aangeboden.
  • Tegoedbonnen voor energie of energiebesparende producten.

Na het presenteren van oplossingen vertelt Bente Vedder: “ Beleidsmedewerkers benaderen vraagstukken vaak vanuit een politieke of bestuurlijke opdracht. Klimaattalenten starten vanuit de probleemanalyse en komen daardoor op andere resultaten. Hierdoor kregen we weer nieuwe inzichten en denkrichtingen. Dat is mooi om te zien.”

 

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze klimaattalent nieuwsbrief