Hans Büthker: One Neways is enabler voor groeiambities | Berenschot

Hans Büthker: One Neways is enabler voor groeiambities

Artikel
Hans Büthker, Neways

Deel dit artikel

Datum

31 mei 2023

Leestijd

5 minuten

Elektronicaconcern Neways, met het hoofdkantoor in het Brabantse Son en Breugel, groeit hard. Het bedrijf wil binnen een aantal jaren zijn omzet, die in 2021 om en nabij de €500 miljoen bedroeg, verdubbelen. Dat is allesbehalve onrealistisch. De markt groeit namelijk hard. De Neways­ organisatie moet stevig aanpoten om de marktgroei te kunnen bijbenen. Dat is echter van groot belang om te kunnen concurreren met van schaal profiterende aanbieders, op een markt die gekenmerkt wordt door relatief kleine marges.

Neways ontwikkelt elektronica-innovaties voor een duurzame toekomst. Met meer dan vijftig jaar ervaring en brede engineeringkennis is Neways een trotse technologie- en innovatiepartner voor klanten in drie domeinen: slimme mobiliteit, connectiviteit en semiconductor. Wij spraken met CEO Hans Büthker naar aanleiding van de resultaten van het meest recente Strategie Trendsonderzoek dat onlangs is uitgevoerd. Hij vertelt hoe Neways inspeelt op de meest recente strategietrends.

Groei vraagt om keuzes maken

Hoewel de markt sterk groeit, gaat het verdubbelen van de omzet niet vanzelf. Volgens CEO Hans Büthker vergt dit marktfocus, positioneringskeuzes en organisatorisch alignment. "Groei vraagt om het maken van keuzes die goed aan je stakeholders zijn uit te leggen." Daarbij moet het duidelijk zijn waarvoor je kiest, maar ook waarvoor je niet of niet meer kiest.

Strategie is vooral positionering

Neways werkt met een bij wijze van spreken heilige drie eenheid: perform, position and grow. Als je nieuw bent op een markt moet je jezelf eerst bewijzen en een license to operate verdienen. Pas daarna, geïnspireerd door feedback van klanten en downstream ontwikkelingen in de supply chain, dient te worden gekozen voor de juiste positie ten opzichte van concurrenten. Daar hoort ook het nadenken over value drivers bij. “Als die scherp in beeld zijn, en dat is niet eenvoudig, moet de organisatie worden voorbereid op groei. Maar strategie is vooral positionering", aldus Büthker.

Neways focust onder leiding van Büthker op oplossingen voor drie domeinen:

  • slimme mobiliteit
  • connectiviteit
  • semiconductor

Dat zijn businesses waarin sterke groei plaatsvindt en Neways een sterke positie heeft of die verder denkt te kunnen uitbouwen. De elektrificatie en digitalisering van voertuigen stimuleren de groei binnen slimme mobiliteit. Het toenemend gebruik van halfgeleiders vraagt om innovatieve semiconductor-oplossingen.

Hans Büthker ziet een sterke verandering van de klantvraag: “In plaats van het build to print model, wil de klant dat wij ook betrokken zijn bij de ontwikkeling en het ontwerp van nieuwe applicaties. Hierbij zien we dus een shift naar co­innovatie. Dat vraagt van ons meer applicatiekennis en omdat we qua producten en markten sterk focussen, hebben we die ook.” Ook het thema servitization staat steeds vaker op de strategische agenda: "De klant wil ontzorgd worden gedurende de gehele levenscyclus van onze oplossingen en samen met ons investeren in circulaire producten. Duurzaamheid speelt mede daardoor een steeds grotere rol binnen de bedrijfsvoering van Neways."

Strategie meetbaar maken

Hoe zorgt Neways ervoor dat de gekozen positionering ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd? Met een strategiehorizon die steeds korter wordt, omdat ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, is het volgens Büthker "belangrijk dat iedereen binnen de organisatie dezelfde taal gaat spreken." Dit gebeurt door positioneringskeuzes te vertalen in value drivers, zoals scale of scope economies en een positieve employee experience. Vervolgens worden de value drivers vertaald naar kritische prestatie­indicatoren (KPI’s) en daadwerkelijke verplichtingen en deliverables, zodat de realisatie van de strategie ook meet­, voel­ en volgbaar wordt. ”De verleiding is groot om alles tot in groot detail in strategy maps uit te werken, maar dat werkt niet. Wij vragen iedereen om maximaal drie tot vijf prioriteiten te stellen en daar rücksichtslos voor te gaan in teams die steeds vaker multidisciplinair zijn.”

Het inflatiespook is onze nieuwe realiteit

Hoewel groei bijna een vanzelfsprekendheid is, ziet Büthker ook een groot aantal uitdagingen. "Het inflatiespook waart rond en is onze nieuwe realiteit." Het is een exogene schok van formaat. De salarissen en prijzen stijgen en componenten zijn niet altijd beschikbaar. “Er staat druk op de relatie met zowel onze medewerkers als onze klanten”, voelt Büthker. Neways wil enerzijds de contracten met klanten zo veel mogelijk respecteren, maar wordt ook gedwongen om met klanten te zoeken naar oplossingen voor prijsstijgingen die de financiële marges te veel onder druk zetten. "Het wordt allemaal kortcyclischer en meer transparantie in de supply chain is cruciaal. Klanten zijn gelukkig vaak bereid om mee te denken, meer met ons te partneren en samen naar een oplossing zoeken voor tekorten en hoge(re) prijzen, maar eisen transparantie als voorwaarde.“

Ook ziet Büthker dat klanten steeds meer willen uitbesteden, maar wel het liefst aan lokale partners dicht bij de eigen productie, dus in de vorm van extreme nearshoring. “De fysieke nabijheid van toeleveranciers moet toeleveringsrisico's zoals we die de afgelopen periode hebben gezien verkleinen.”

Tot slot blijft het volgens Büthker lastig om voldoende goede engineers te vinden, vooral in de regio Eindhoven waar de vraag naar hoogopgeleid tech­talent het aanbod flink overtreft. Dit probleem doet zich overigens ook voor in andere regio's waar Neways actief is. Büthker is zich ervan bewust dat ook schaarste op de arbeidsmarkt onderdeel is van de nieuwe businessrealiteit. “Dit is nog maar het begin.”

One Neyways

Hoe gaat Neways, ondanks de huidige ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen die daarbij horen, de groei realiseren? "Via One Neways! We proberen het potentieel van de groep, met vestigingen in Nederland en ver daarbuiten, volledig te benutten. Dit doen we door in te zetten op een hybride organisatiemodel, waarbij we de slimste configuratie proberen te maken van een centrale en decentrale organisatie voor alle bedrijfsfuncties. Zo zijn marketing en sales sterk gecentraliseerd, wordt het IT ­landschap geharmoniseerd, maar vindt het programmamanagement vooral decentraal plaats. Zo halen we het maximale uit onze organisatie."

Over het onderzoek

Het jaarlijks terugkerend Strategie Trendsonderzoek is in het voorjaar van 2023 gehouden. In totaal hebben dit jaar circa 500 respondenten deelgenomen. In het onderzoek wordt deelnemers onder meer gevraagd naar welke (strategische) onderwerpen bij hen spelen, hoe zij zich positioneren, en hoe zij de eigen strategie doorvertalen en invullen in de organisatie. Deelnemers zijn afkomstig uit de top van het Nederlands bedrijfsleven en uit semipublieke, onderwijs- en zorgorganisaties.

Wilt u het volledige trendsrapport digitaal via e-mail ontvangen? U kunt het Strategie Trendsrapport 2023 hier online aanvragen.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief