Berenschot Klimaattalent blikt terug werken aan schone lucht | Berenschot blog

Berenschot Klimaattalent blikt terug op twee jaar lang werken aan schone lucht

Blog
Berenschot Klimaattalent blikt terug op twee jaar lang werken aan schone lucht

Deel deze blogpost

Datum

05 april 2024

Leestijd

2 minuten

De afgelopen twee jaar hebben Berenschot Klimaattalent en een projectteam van Berenschot ondersteuning geboden aan de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. Na afronding van de opdracht in januari 2024 blikken twee van de vijf betrokken klimaattalenten samen terug op hun periode als projectsecretaris van het Schone Lucht Akkoord. Ze deden daarbij niet alleen praktijkervaring op, maar zetten ook stappen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Met het Schone Lucht Akkoord beogen Rijk, provincies en gemeenten de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Alle twaalf provincies en meer dan honderd gemeenten hebben het akkoord ondertekend. Gezamenlijk doel is een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016 oftewel een gemiddeld vier maanden langere levensduur.

Uiteenlopende werkzaamheden

De werkzaamheden van de klimaattalenten bestonden uit het organiseren van bijeenkomsten en het ontwikkelen van kennisproducten. Dit betrof onder andere het Schone Lucht Akkoord jaarcongres, stakeholderbijeenkomsten, een participatiegids en een leidraad voor maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) omtrent schone lucht. Als onderdeel van een klein Berenschot-projectteam werkten ze hiervoor samen met het kernteam van het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat.

Begeleiding werkzaamheden

Verder waren de klimaattalenten betrokken bij de begeleiding van meerdere themagroepen binnen het Schone Lucht Akkoord, waaronder Landbouw, Mobiliteit, Participatie & Citizen science, Houtstook en Hoogst blootgestelde gebieden en gevoelige groepen. “Binnen de themagroepen werden deelnemende gemeenten op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de thema’s en konden zij ook van elkaar leren via kennisdeling”, zegt Ivo van Zon, een van de betrokken klimaattalenten.

Gedrevenheid

Net als collega-klimaattalent Jelle Dams vervulde Ivo in het laatste jaar van de ondersteuning de functie van projectsecretaris. ‘’De focus binnen het Schone Lucht Akkoord op de samenwerking met verschillende belanghebbenden en organisaties, plus de maatschappelijke relevantie die er een zekere gedrevenheid in brengt, maakte deze opdracht heel leerzaam en ook leuk”, zegt hij. “Persoonlijk kwam dit voor mij samen tijdens het jaarcongres in het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Daar is ontzettend veel kennis en expertise uitgewisseld om te komen tot oplossingen en samenwerkingen om de lucht in Nederland zo schoon mogelijk te krijgen.”

Gezamenlijke opgave

Jelle kreeg enorm veel energie van het enthousiasme onder deelnemers over de maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. “Er heerst een sterk gevoel van solidariteit dat we deze opgave gezamenlijk moeten volbrengen. De aangescherpte Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn onderstreept dit belang nog eens een keer. Mijn oproep is dan ook om de samenwerking te blijven opzoeken en te blijven streven naar schonere lucht.”

Waardevolle aspecten

De ervaringen van Jelle en Ivo in dit project hebben ook bijgedragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. “Het ontwikkelen van organisatiekracht en het verkrijgen van inzicht in de nationale beleidswereld en de invloed van Europese normen op de uitvoering daarvan, neem ik als waardevolle aspecten mee naar een volgende opdracht”, stelt Ivo. Jelle wijst op de soepele onderlinge samenwerking intern en de overdracht. “Als je wordt ingewerkt door een collega-klimaattalent, met wie je ook later nog snel kunt schakelen, dan start je meteen goed bij een nieuwe organisatie”, verklaart hij. “Daarnaast heb ik veel geleerd van zowel de advieskant vanuit het Berenschot-team als de uitvoerende kant binnen het kernteam op het ministerie.’’

Lees hier het artikel dat we eerder schreven over onze bijdrage aan het Akkoord Schone Lucht.

Blijf op de hoogte met onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief