Warmtetransitie in de glastuinbouw | Berenschot blog

Warmtetransitie in de glastuinbouw

Blog
Glastuinbouwkassen

Deel deze blogpost

Datum

16 maart 2022

Leestijd

2 minuten

In het Actieprogramma Klimaat besteedt de provincie Noord-Holland aandacht aan zaken als de opwek van duurzame elektriciteit, de verduurzaming van de gebouwde omgeving, landbouw en andere relevante sectoren.

In dit actieprogramma staat verder beschreven welke rol de provincie zelf vervult bij de energietransitie. “Zo vinden we het belangrijk om de kennispositie van gemeenten te ondersteunen met het Servicepunt Duurzame Energie. Daarnaast hebben we een subsidieregeling voor energiebesparing in maatschappelijk vastgoed en investeren we in het inventariseren van duurzame warmtebronnen zoals restwarmte en geothermie”, verklaart Pim van Herk, beleidsmedewerker warmtetransitie bij de provincie Noord-Holland.

Gezamenlijke inzet

Van Herk was vanuit die rol tevens mijn opdrachtgever gedurende een traject waarin ik me als klimaattalent vanuit Berenschot bezighield met de verduurzaming van de glastuinbouw. In deze opdracht heb ik onder andere een subsidieregeling gecoördineerd, een monitoringssysteem voor de glastuinbouw mede opgezet en bijgedragen aan diverse landelijke en internationale samenwerkingsverbanden.

Om mijn collega-klimaattalenten kennis te laten maken met de rol van de provincie bij de energietransitie in de glastuinbouw, had ik een werkbezoek georganiseerd. Na van Herk vertelde Wendy Ates, teamleider landbouw bij de provincie, ons over de glastuinbouwsector in Noord-Holland en het beleid dat de provincie maakt om ook deze sector te verduurzamen. Zo is Alton, een glastuinbouwgebied in Heerhugowaard dat vijftien jaar terug dreigde te verpauperen, dankzij gezamenlijke inzet van ondernemers, gemeente, provincie en andere organisaties veranderd in een duurzaam, toekomstbestendig gebied.

Creatieve ideeën

Als klimaattalenten gingen we ook zelf aan de slag met een plan om de warmtetransitie in de glastuinbouw te versnellen. Dit plan kwam in grote lijnen overeen met dat van de provincie: per gebied samen met ondernemers een plan opstellen hoe van het aardgas af te gaan. Maar het leidde ook tot nieuwe creatieve ideeën, zoals een community of practice, waarin vooruitstrevende ondernemers hun goede ervaringen met anderen kunnen delen. Of het, naar voorbeeld van de gebouwde omgeving, aardgasvrij-ready maken van kassen, waarvoor nu nog geen alternatieve warmtevoorziening voorhanden is.

Energietransitie monitoren

De provincie heeft tevens een belangrijke rol in monitoring van de energietransitie. Dit gebeurt lokaal, zonder dat telkens het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Ook wij als klimaattalenten zijn in ons dagelijks werk gebruiker of ontwikkelaar van een of meer energiemonitors. Die wildgroei aan monitors, definities en metingen maken het moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van de energietransitie. Eenduidige datastandaarden en goede samenwerking op nationaal niveau zijn hierbij mogelijke oplossingsrichtingen.

Tot slot bleek er een interessante overlap te zijn tussen de opdrachten van een aantal klimaattalenten en de activiteiten van de provincie. Zo houdt één klimaattalent zich op het Ministerie van BZK bezig met energiearmoede, een belangrijk thema binnen de provincie. Een ander werkt aan het Schone Luchtakkoord, dat weer gelinkt is aan de landbouw in Noord-Holland. Naar aanleiding van het werkbezoek zijn daarom nog een paar vervolgafspraken gepland.

Pieter Meijers, voormalig Klimaattalent bij Berenschot.

Meer weten?

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief