Datascience | Berenschot dienst

Dienst

Datascience

Met informatie uit voorspellende modellen kunt u uw processen effectiever en efficiënter sturen. Wij helpen u bij de ontwikkeling en inrichting van deze modellen.
Afbeelding - Datascience

Veel organisaties nemen in hun primaire proces beslissingen op basis van aannames, stelregels of hun onderbuikgevoel. Hierdoor komen ze niet altijd tot de juiste beslissingen of gaat dit ten koste van de effectiviteit en efficiëntie. Daarnaast is het lastig om beslissingen op basis van aannames te onderbouwen.

Datascience stelt u in staat uw besluitvorming te baseren op objectieve stuurinformatie. Zo geeft deze technologie antwoord op vragen als: hoe groot is de kans dat een leerling uitvalt, welke re-integratieaanpak is voor deze specifieke cliënt het meest effectief en wat is het gevolg van het achterblijven van inzameldoelstelling met betrekking tot glas?

Datascience in de praktijk

Wij helpen u grip te krijgen op factoren die uw primaire processen beïnvloeden. Hiertoe bouwen en implementeren we een compleet voorspellend model, op basis waarvan u in de praktijk beslissingen kunt nemen. Onze datascientists hebben ervaring met het ontwikkelen van modellen in onder andere Python, R, SQL, Java en Azure Machine Learning. Daarnaast combineren zij technische vaardigheden met brede sectorkennis en ervaring met politiek-bestuurlijke processen. Bovendien zijn ze in staat complexe inhoud helder te communiceren, data visueel aantrekkelijk te presenteren en stakeholders te betrekken tijdens het ontwikkel- en implementatieproces.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Rollen en diensten

U kunt onze datascientists op de volgende manieren inzetten:

Detachering

Onze datascientist werkt een bepaalde periode met u mee aan een project.

Project

We onderzoeken en/of ontwikkelen in samenspraak met u een datascience-oplossing. Om te komen tot een duurzame aanpak, betrekken we alle stakeholders tijdens het ontwikkel- en implementatieproces. Indien gewenst kunnen we die oplossing vervolgens voor u beheren en onderhouden.

Productontwikkeling

We ontwikkelen een product waarvoor u een vaste service fee betaalt.

CRISP-DM datascience

Het CRISP-DM model

Binnen Berenschot hanteren wij het CRISP-DM model als leidraad voor onze dienstverlening. Met datascience worden de gearceerde onderdelen van datagedreven werken ondersteund.