Changemanagement, leiderschap en teamontwikkeling | Berenschot

Dienst

Changemanagement, leiderschap en teamontwikkeling

De wereld verandert in een rap tempo. Voor organisaties is het belangrijk om wendbaar en flexibel te zijn, zodat tijdige aanpassingen en bijstellingen mogelijk blijven.
Afbeelding - Changemanagement, leiderschap en teamontwikkeling

Daarnaast is het belangrijk om te monitoren of de beoogde veranderingen daadwerkelijk gerealiseerd worden in de praktijk. Niet zelden zitten organisaties nog midden in het vorige changeproces als een volgende verandering zich alweer aandient. Er is dus de nodige doortastendheid vereist in het doorvoeren van veranderingen.

Integrale benadering

Om veranderingen binnen uw organisatie effectief door te voeren, is een integrale benadering essentieel. Dit houdt in dat het proces, de ontwikkeling van teams en leiderschap elk evenveel aandacht krijgen. Want bij veranderen horen geen inhoudelijke schotten.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Inspelen op continue verandering

Bij elke verandering brengen wij dan ook specifieke kennis en expertise in rond zowel change management, leiderschap als teamontwikkeling. We gebruiken effectieve change-managementmodellen die ervoor zorgen dat uw organisatie ook daadwerkelijk het momentum van de verandering weet te pakken. We hebben nadrukkelijk aandacht voor leiderschap, waarbij we expliciet stilstaan bij de rol van het management in het veranderingsproces. Om teams optimaal te laten functioneren in een nieuwe situatie staan we stil bij teamdoelen, samenwerking, processen en werkafspraken.

Op één lijn

Een voorbeeld uit de praktijk is een opdracht van een rijksdienst. Dat realiseerde zich dat veranderingen in zowel taak, samenwerking, fysieke omstandigheden als werkomstandigheden behoorlijk veel is voor een organisatie. Daarom heeft de stuurgroep voorgesteld Berenschot te vragen dit proces te ondersteunen. De elementen leiderschap en teamontwikkeling vormende de kernpunten die er na twee jaar voor zorgen dat leidinggevenden voldoende toegerust werden in hun rol in de aansturing van met name virtuele teams én medewerkers voldoende mee konden veranderen zodat zij naar behoren konden functioneren.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen en inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen